بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی مبتلایان به سوءمصرف مواد در سربازان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

اهداف: قشر جوان از جمله سربازان جامعه ما به دلایل مختلفی در معرض سوءمصرف مواد هستند. هدف این مطالعه، شناخت ویژگی‌های فردی و خانوادگی مرتبط با نوع ماده مصرفی در سربازان معتاد به منظور کمک به پیشگیری از گسترش اعتیاد است. روش‌ها: روش مطالعه توصیفی است. جامعه آماری 1025 نفر از سربازان وظیفه است که در زمان اجرای پژوهش (1389تا1390) مشغول خدمت سربازی بودند و به روش نمونه‌گیری مبتنی بر سهم انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با تکمیل پرسشنامه‌های غربالگری اعتیاد، مقیاس شدت اعتیاد، وضعیت خدمت سربازی و اطلاعات جمعیت شناختی انجام شد.
یافته‌ها: بیش‌ترین گرایش به مواد و چند سوءمصرف در افراد بیکار دیده شد. گرایش به چند سوءمصرف در افرادی که درآمد غیرقانونی داشتند بسیار بالاتر بود(69.6%). گرایش به مصرف الکل و چند سوءمصرف در افرادی که بدون خانواده زندگی می‌کردند و در سربازان با سابقه ازدواج موقت، طلاق و متارکه بیشتر بود. گرایش به مواد در افراد خانواده‌های پرجمعیت بالاتر بود. گرایش به مصرف الکل، مواد و چند سوءمصرف در معتادینی که سابقه بیماری روانی یا جسمی داشتند بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: بیکاری، درآمد غیرقانونی، متارکه و طلاق و ازدواج موقت، زندگی بدون خانواده، ارتباطات صمیمانه بیرون خانواده و مشکل جدی در روابط با خانواده، گذران اوقات فراغت بدون خانواده و سابقه‌ی بیماری روانی با نوع ماده مصرفی در معتادان ارتباط داشتند. با کنترل عوامل قابل‌تغییر می‌توان از تداوم یا تشدید اعتیاد پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها