مواجهه شغلی رانندگان و مجاورین تراکتور با صدا به‌هنگام عملیات با دور موتور و دنده‌های مختلف

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  چکیده   اهداف: تراکتورها به‌عنوان مهم ­ ترین منبع تولید صدا در کشاورزی شناخته شده ­ اند. این مطالعه به‌منظور تعیین میزان مواجهه رانندگان و مجاورین تراکتورهای رومانی با صدای این وسیله در دنده­ها و دور موتورهای مختلف انجام شد.   روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال 1390، روی یک تراکتور رومانی سالم مدل (ام-650) موجود در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. بر طبق استانداردهای بین‌المللی، پیستی به طول 20 و عرض 3 متر تعریف و اندازه‌گیری تراز صدا در دو حالت ثابت (خلاص) و متحرک (با دنده و دور موتورهای مختلف) و در دو موقعیت گوش راننده و مجاورین انجام شد. تراز صدا اندازه­گیری شد و برای تعیین مشخصات صدای تولیدی در موقعیت گوش راننده، آنالیز فرکانس انجام شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و به‌کمک نرم‌افزار Excel تحلیل شد.   یافته‌ها: در حالت ثابت در اطراف تراکتور موقعیت خروجی اگزوز دارای بالاترین میانگین تراز صدا و در حالت متحرک نیز با افزایش دور موتور از 850 به 1700 دور بر دقیقه، میانگین تراز فشار صوت در موقعیت گوش راننده از 8/5 دسی‌بل تا 3/9 دسی‌بل و در موقعیت اطرافیان نیز از 3/2 دسی‌بل تا 3/10 دسی‌بل افزایش یافت. میانگین تراز فشار صوت در فرکانس­های پایین بالاتر از فرکانس­های میانی و بالا بود. نتیجه‌گیری: در حالت متحرک در موقعیت گوش راننده تراکتور در دور موتور 850 دور بر دقیقه میانگین تراز صدا در تمامی دنده‌ها پایین­تر از حد استاندارد است، ولی در دور موتور 1700 تراز صدا از استاندارد ایران و ACGIH فراتر است و بایستی اقدامات کنترلی برای محافظت رانندگان در مقابل صدا اعمال شود.

کلیدواژه‌ها