طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: نظام‌های سلامت باتوجه به مشکلات بهداشتی پیچیده، تغییرات سریع اجتماعی- اقتصادی و اهداف مهمی مانند اثربخشی و رضایت‌مندی در تمام سطوح با چالش­‌های زیادی مواجه هستند. مهم­‌ترین هدف برنامه توسعه مدیران، ارایه خدمات با کیفیت مناسب است و در این راستا لازم است الگوی مناسب تدوین و تبیین شود. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه­‌های تاثیرگذار بر توسعه مدیران بهداشت و درمان یک نیروی نظامی انجام گرفت.   روش‌­ها: این مطالعه یک مطالعه تطبیقی و تحلیلی است که در سال 1388 روی 11 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی انجام شد. برای گردآوری داده‌­ها از پرسش‌­نامه پژوهشگر­ساخته استفاده شد و جهت معتبرسازی الگو از روش دلفی استفاده شد. مصاحبه با واحدهای پژوهش انجام شد و پاسخ­‌ها در پرسش‌نامه مذکور ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌­ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم‌­افزار SPSS 17 انجام شد.   یافته­‌ها: مهم­‌ترین ابعاد تاثیرگذار بر توسعه مدیران شامل ابعاد استعدادیابی و جانشین­‌پروری، سازمان‌دهی، حمایت سازمانی، حرفه­‌ای، روان­‌شناختی، دینی و اسلامی و مدیریت عملکرد و مهم‌­ترین مولفه‌­های تاثیرگذار شامل مولفه­‌های دانش، مهارت، توانایی، شخصیت، انگیزش، نگرش، معنویت، بصیرت، معرفت، استعدادیابی، جانشین‌­پروری، ساختار سازمانی، طراحی مشاغل مدیریتی، نرم­‌افزار، سخت­‌افزار، فرآیندها و وظایف مدیرتی است.   نتیجه‌گیری: برای توسعه مدیران بهداشت و درمان یک نیروی نظامی توجه به جنبه‌­های فردی و سازمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها