عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: این مطالعه به‌­منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب مکان مناسب مراکز درمانی در مناطق عملیاتی و انتخاب مناسب­‌ترین مکان برای احداث بیمارستان صحرایی به انجام رسید.   روش‌­ها: این مطالعه از نوع مدل­‌سازی ریاضی است. از تکنیک­‌های بارش افکار، رای‌­گیری متعدد و گروه اسمی برای استخراج عوامل موثر اصلی و از ­تکنیک تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب بهترین مکان در سناریوی مورد تصمیم استفاده شد. 15 نفر از مسئولان­، فرماندهان و معاونان بهداری رزمی که در زمان دفاع مقدس نقش اساسی در اداره بهداری جنگ داشتند، به­‌عنوان صاحب‌­نظر و خبره انتخاب شدند .   یافته‌­ها: موثرترین عوامل در تعیین مکان بیمارستان و ارزش نسبی آنها از دید صاحب­‌نظران، احتمال انجام عملیات خودی/دشمن (پایداری جبهه)، تعداد مجروحان و مصدومان احتمالی منطقه، وضعیت زمین و جغرافیای منطقه، وضعیت راه‌­ها و معابر وصولی و فاصله بیمارستان صحرایی تا خطوط مقدم جبهه، بودند . با قراردادن این ارزش‌ها در مدل تصمیم­‌گیری، تحلیل سلسله مراتبی برای سناریوی مفروض و تکمیل مدل با استفاده از نظرات پاسخ­گویان، بهترین نقطه برای ساخت بیمارستان صحرایی مکان پیشنهادی B انتخاب شد.   نتیجه­‌گیری: با توجه به ثبات منطقی که در مدل تفکر تحلیلی وجود دارد، می­‌توان روابط منسجم و پایداری را بین موضوعات یا پدیده­‌های مختلف برقرار کرد و در نهایت، تصمیمی اتخاذ نمود که بیشترین منافع را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها