تولید آنتی توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: توکسین بوتولینوم به‌­عنوان قوی­‌ترین توکسین شناخته می­‌شود. این توکسین علاوه بر کاربردهای درمانی در پزشکی (بوتاکس)، تهدیدی در جنگ­‌های زیستی و بیوتروریسم است. تهیه آنتی­‌بادی علیه توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A تا G علاوه بر کاربرد در شناسایی جدایه‌های کلستریدیوم بوتولینوم توکسیژنیک، در درمان مسمومیت ناشی از این توکسین نیز نقش دارد. هدف از این مطالعه، تولید آنتی­‌توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E بود.   روش­‌ها: برای ایمن‌­سازی حیوانات آزمایشگاهی (مرغ، موش و خرگوش)، ابتدا توکسویید با ادجوانت کامل فروند به شکل زیرجلدی یا داخل ماهیچه‌ای تزریق و در یادآور اول تا سوم، توکسویید با ادجوانت ناقص فروند تزریق شد. در فواصل و پایان تزریقات، خون­گیری به عمل آمد و تیتر آنتی‌­بادی تولیدشده با استفاده از روش الایزا اندازه‌گیری شد.   یافته‌­ها: پس از تزریق هر یادآور، افزایش قابل­‌ملاحظه‌ای در تیتر آنتی‌بادی سرم حیوانات آزمایشگاهی دیده شد. تیتر آنتی‌­بادی توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E در سرم مرغ، خرگوش و موش به بیش از 1:3200 افزایش یافت. پس از تخلیص آنتی‌­بادی، مقدار کمتر از 156/0 میکروگرم آنتی‌بادی تخلیص‌شده موشی و مقدار کمتر از 312/0 میکروگرم آنتی‌بادی تخلیص‌­شده خرگوشی قادر به شناسایی توکسین بود. نتیجه‌­گیری: پس از تزریق توکسویید، آنتی­‌بادی در بدن حیوان آزمایشگاهی افزایش می‌­یابد. تولید آنتی­‌توکسین اختصاصی برای تشخیص بوتولیزم، براساس واکنش بین آنتی­‌ژن و آنتی­‌بادی و همچنین برای درمان مسمومیت ضروری است.

کلیدواژه‌ها