عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: استئوپروز شایع‌­ترین بیماری متابولیک استخوان است که به­‌صورت کاهش توده استخوانی تعریف می‌­شود. این بیماری با تغییر و تخریب ساختار اسکلتی و افزایش احتمال خطر شکستگی شناخته می­‌شود. این مطالعه به‌­منظور بررسی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه انجام شد.   روش­‌ها: در مطالعه­‌ای توصیفی- مقطعی، 644 زن یائسه مراجعه­‌کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان یکی از بیمارستان‌­های شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج سنجش تراکم استخوان، افراد به دو گروه کاهش تراکم استخوان (مورد) و تراکم استخوان طبیعی (شاهد) تقسیم شدند. اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز کاهش تراکم استخوان با پرسش‌­نامه استاندارد کانادایی استئوپروز جمع‌­آوری شد و با آزمون‌­های مجذور کای و T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته­‌ها: میزان استئوپروز در ستون فقرات 9/8% و میزان استئوپنی در این نواحی 4/53% به‌­دست آمد. از بین عوامل خطرساز در کمبود مصرف کلسیم، عدم تحمل لاکتوز، سابقه مصرف داروهای کورتیکواسترویید، متوتروکسات، ضدتشنج، بیماری‌های آرتریت روماتویید، پرکاری تیرویید، تالاسمی مینور و وزن زیر 58 کیلوگرم بین دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی‌­داری وجود داشت.   نتیجه­‌گیری: عواملی چون رژیم غذایی و کمبود مصرف محصولات لبنی، عوامل دارویی از جمله کورتون و متوتروکسات و بیماری­‌های روماتولوژیک یا غددی از عوامل مهم و موثر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه هستند.

کلیدواژه‌ها