پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب آشامیدنی در سیستم های آب رسانی مراکز نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. عدم کنترل کیفیت شیمیایی آب در شبکه­‌های توزیع باعث وقوع پدیده‌­های خوردگی و رسوب‌­گذاری و آسیب‌های اقتصادی و بهداشتی می‌­شود. هدف این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی مورد استفاده در برخی از مراکز نظامی و تعیین پتانسیل خورندگی و رسوب­‌گذاری آن بود.   روش­‌ها. در این مطالعه توصیفی- مقطعی، کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی (زیرزمینی) 9 مرکز نظامی مستقر در حوزه­‌های آبریز مختلف کشور در فصول مختلف سال تعیین شد. برای تعیین میزان عوامل شیمیایی، 3 نمونه تصادفی لحظه‌­ای در هر فصل برداشت و بررسی شد. حجم نمونه‌های برداشتی 2 تا 3 لیتر و ظروف مورد استفاده برای جمع‌آوری نمونه­‌ها شیشه‌­ای و پلی­‌اتیلنی بود. حفاظت، نگهداری و آزمایش نمونه‌­ها نیز مطابق روش‌­های استاندارد انجام شد. پتانسیل خوردگی و رسوب­‌گذاری با استفاده از اندیس اشباع لانژلیه (LSI)، اندیس خوردگی (AI) و اندیس رایزنار (RI) تعیین شد.   یافته‌ها. براساس مقادیر عددی محاسبه‌­شده برای اندیس‌­های موردنظر، آب آشامیدنی مورد استفاده در مراکز G3 ، G4 و G5 دارای پتانسیل خورندگی و در سایر مراکز، دارای پتانسیل رسوب‌­گذاری بود. در تمام مراکز مورد مطالعه هر سه نوع اندیس محاسبه‌­شده کیفیت یکسانی از نظر خورندگی یا رسوب­‌گذاری برای آب مورد استفاده ارایه کردند.   نتیجه­‌گیری. اطلاع از خورندگی و رسوب­‌گذاری آب­‌های مصرفی و پایش غلظت فلزات سنگین بایستی در برنامه­‌های کنترل کیفیت آب مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها