شیوع ژن های TEM1 و SHV1 در کلبسیلا پنومونیه تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف. کلبسیلاها، پاتوژن­‌های فرصت­طلبی هستند که باعث عفونت­‌های بیمارستانی می­‌شوند. کلبسیلا پنومونیه در ایجاد عفونت­‌های بیمارستانی سهم عمده‌­ای دارد. شیوع سویه­‌های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع­‌الطیف و مقاومت آنها به آنتی­‌بیوتیک‌­های بتالاکتام در دهه اخیر افزایش روزافزونی داشته است. به‌دلیل اهمیت این آنزیم­‌ها در کلبسیلا پنومونیه، این پژوهش به­‌منظور بررسی آنها در این باکتری و میزان شیوع آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.   روش­‌ها. این مطالعه توصیفی روی نمونه­‌های کلینیکی (ادرار، خلط، زخم و غیره) جمع­‌آوری­‌شده از بخش‌­های مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت. باکتری­‌های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع­‌الطیف مشخص شدند و وجود آنها با روش دابل­‌دیسک­‌سینرژی تأیید گردید. DNA های استخراج­‌شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژن­‌های SHV1 و TEM1 با روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند.   یافته‌­ها. از 100 مورد کلبسیلا پنومونیه جداشده، 32 نمونه حاوی بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف بود. 7 مورد (21.8%) از این نمونه‌­ها حاوی هر دو ژن SHV1 و TEM1 بودند. 16 نمونه (50%) تنها ژن SHV1 و 12 نمونه (37.5%) تنها ژن TEM1 را داشتند. نتیجه­‌گیری. شیوع بتالاکتامازهای وسیع­‌الطیف در کلبسیلا پنومونیه و الگوی مقاومت قابل­‌توجه است، به­‌طوری‌­که ترکیبی از آنتی­‌‎بیوتیک‌­های بتالاکتام به‌­همراه ممانعت­‌کننده‌­های بتالاکتاماز فقط در عفونت­‌های شدید توصیه می‌شوند. نوع و میزان مصرف آنتی‌­بیوتیک و طول زمان بستری شدن در بیمارستان با تولید بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف ارتباط مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها