بررسی شایع‌ترین علائم بالینی و آزمایشگاهی در نوزادان مشکوک

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. به مجموع واکنشهای سیستمیک در مقابل عفونت sepsis گفته می‌شود. عوامل خطر ساز در sepsis نوزادان عبارتند از : نارس بودن جنین، PROM، تب مادر، کوریو آمنیونیت و … . بر اساس زمان بروز ، بیماری sepsis به دو نوع زودرس (7 روز اول تولد) و نوع دیررس (روز هشتم تا 28) تقسیم می‌شود. در این مطالعه شایعترین علائم بالینی و آزمایشگاهی sepsis در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان بقیه‌ا…الاعظم(عج)‌ و نجمیه در سالهای 1380تا 1384 بررسی شد. مواد و روش‌ها. نوع مطالعه (Cross Sectional) بود و 140 نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن نوزادان مورد مطالعه 83/6 روز و گستره سنی از 28-1 روز متغیر بود. نتایج. طبق نتایج بدست آمده شیوع sepsis زودرس 6/85% موارد بود.شایعترین علائم بالینی خوب شیرنخوردن 5/51%، بیحالی 4/43% و هیپورفلکسی 6/40% بودند. شایعترین علائم آزمایشگاهی B/C مثبت 4/15%، کشت مثبت CSF (2/2%) ، U/C مثبت (3/13%)،ESR بالا (9/7 درصد)، CRP مثبت 8/6%، نوتروپنی(9/2%)، لوکوسیتوز 20000 تا40000 (1/2%)، لوکوپنی (7/0%) وترومبوسیتوپنی کمتراز100000 (21%) بوده که آمار فوق در بسیاری از موارد با آمار جهانی مطابقت دارد. بحث. با توجه به اینکه sepsis یکی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی در دوره نوزادی به شمار می‌آید با تشخیص و درمان به موقع و بهبود کیفیت مراقبت‌های حین بارداری و دوره نوزادی، می‌توان میزان بقای نوزادان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها