مروری بر انتشار و زیست‌پذیری بیوآئروسل‌ها در هوا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  بر اساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر بیماری‌های تنفسی در مقایسه با سایر بیماری‌ها از افزایش بیشتری برخوردار می‌باشند. اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش میزان انتقال بیماری‌ها با وجود توصیه‌های فراوان از پیشرفت رضایت‌بخشی برخوردار نبوده است. لذا در صورت وقوع یک حمله میکروبی، طبیعی خواهد بود که جمعیت کثیری تاثیرپذیرند. بررسی میزان بقا و محدوه انتشار بیوآئروسل‌ها و پارامترهای موثر در استقرار و گسترش عفونت میکروبی در یک منطقه مورد حمله نه تنها میزان دخالت هر یک را بخوبی نشان خواهد داد، بلکه این امکان را مطرح می‌سازد تا در صورت شناخت دقیق از کلیه پارامتر های تاثیرگذار بتوان با شناخت ناحیه تاثیر پذیرفته، میزان جمعیت در معرض خطر را تخمین زده و با اتخاذ اقدامات تدارکاتی مناسب در حداقل زمان ممکن بتوان به مقابله با آن پرداخته و تلفات چنین حمله‌ای را به حداقل ممکن رساند. همچنین شناخت دقیق این پارامترها این امکان را فراهم می‌نماید تا بتوان در جهت مقابله با گسترش عفونت، احتمال موفقیت شیوه‌های اجرایی مناسب نظیر ته‌نشین نمودن اجرام معلق را مورد مطالعه قرار داده، و همچنین به شرایط نفوذ و پراکندگی پاتوژن‌ها به معرفی انواع شیوه‌های حفاظتی مناسب برای افراد اقدام نموده و دستورالعمل‌های مناسب‌تری جهت ایمن‌سازی ساختمان‌ها و جلوگیری از سرعت گسترش و انتشار عفونت ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها