بررسی میزان و مشخصه سر و صدای ماشین‌های تانک بر تیتان و کینوس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  سر و صدای بیش از حد و نامناسب با ویژگی آزار دهند‌گی انواع وسائل حمل و نقل سبک و سنگین می‌تواند مشکلات مختلف بهداشتی، روانی، ایمنی و زیست محیطی را به‌همراه داشته باشد. در این تحقیق سر و صدا و مشخصه دو نوع وسیله نقلیه سنگین مورد نظر شامل ماشین تیتان TITAN) ) و ماشین کینوس (KINUS) که در جابجائی ادوات سنگین و امور لجستیکی کاربرد وسیعی دارند، همچنین تاثیر سرعت و تفاوت ساختار درب و بدنه ماشین‌های فوق انجام گرفت. در این تحقیق میزان تراز صدا ومشخصات آن در شرایط مختلف در دو نوع تانک بر فوق‌الذکر مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق در این بررسی مبتنی بر آزمایش‌های صداسنجی و آنالیز اکتا و باند منطقه‌ای، فردی و محیطی با استفاده از دستگاه‌های استاندارد و کالیبراسیون مورد نیاز بوده است. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که صدای دستگاه تیتان آزاررسانی کمتری نسبت به دستگاه کینوس دارد . دستگاه کینوس با تراز صدای 1/81 در شبکه A در فاصله 2 متری نسبت به تیتان با تراز صدای 2/76 در شبکه A در حالت ایستاده و کار درجا تراز صدای بالاتری دارد0 اتاق ماشن تیتان قادر است تراز صدا را از 8/79 به 4/66 دسی بل در شبکه A و از 7/87 به 1/81 دسی‌بل در شبکه C برساند، اتاق ماشین کینوس تراز صدا را از 7/90 به 71 در شبکه A و از 94 به 87 در شبکه C برساند.

کلیدواژه‌ها