مروری بر ارزیابی کارآیی برخی از وسایل نمونه برداری از بیوآئروسل های موجود در هوا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. بسیاری از بیماری‌های تنفسی، پوستی و سایر اختلالات بهداشتی در ارتباط با پراکندگی بیوآئروسل‌ها در محیط‌های خارج و داخل می‌باشد. عوامل عفونت‌زا، عوامل آلرژی‌زا و قارچ‌های موجود در هوا با وسایل متعددی نمونه‌برداری و آنالیز می‌گردند. روش ها. در این مطالعه مروری روش‌های استفاده از ایمپکتور، ایمپینجر، فیلتر و ایمپینجر سیکلون Spin con معرفی شده است؛ همچنین کارآیی دستگاه‌های مختلف نمونه‌گیری هوا مقایسه شده‌اند. یافته ها. بررسی‌ها نشان می‌دهد که Spin con مقدار بیشتری از اسپورها را نسبت به سایر وسایل جمع‌آوری می‌کند. تعداد اسپورهای جمع‌آوری شده بر حسب تعداد اسپور به واحد حجم هوا نزدیک به میزان جمع‌آوری شده با AGI-30 می‌باشد. نتیجه گیری. Spin con وسیله‌ای است که کارآیی کافی برای نمونه‌برداری از حجم بالایی از هوا را دارد؛ به‌طوری‌که نمونه‌ها می‌توانند به‌منظور بررسی حضور اسپور و قارچ‌ها مورد آنالیز قرار گیرند. AGI-30 هم برای گرده‌های گیاهی و هم برای میکروب‌ها و اسپورها دارای کارآیی خوبی است. فیلتر کردن هوا اصولاً دارای کارآیی بسیار بالایی و تا حدود 100-99 درصد می‌باشد. لیکن بیشتر برای بیوآئروسل‌های مقاوم به خشک شدن کاربرد دارد. 

کلیدواژه‌ها