تحلیلی بر اپیدمی وبا در تابستان 1384 در ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  مقدمه. وبا یک بیماری است که با اسهال ملایم تا شدید همراه بوده و در صورت عدم تشخیص به‌موقع مرگ و میر زیادی را در پی دارد. عامل وبا ویبریوکلره نام دارد. با توجه به این‌که بیماری وبا در مناطقی از آسیا از جمله کشور ایران به‌صورت بومی وجود دارد و گاهی به‌صورت اپیدمی ظاهر می‌شود؛ لذا، هدف این مقاله تحلیلی بر آخرین اپیدمی وبا در ایران است. مواد و روش کار. در این مقاله مروری، ضمن بررسی بیماری وبا به تحلیل اپیدمی آن در تابستان 1384 پرداخته و همچنین عوامل مؤثر بر گسترش آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روش‌هایی برای پیشگیری و کنترل آن ارایه شده است. بررسی‌ها نشان داد، از تمام بیماران مبتلا به وبا، آزمایشات مربوط به کشت باکتریولوژیک و تعیین تیپ باکتری انجام گردیده است. همچنین وضعیت بیماری در ایران و سایر کشور‌های جهان طی 10 سال گذشته بررسی و مقایسه شده ‌است. نتایج. یافته‌های موجود مؤید آن است که درتابستان 1384 بیماری وبا به صورت اپیدمی در کشور ظاهر شد. 1150 نفر را مبتلا و 11 نفر را به کام مرگ کشید و باعث نگرانی میلیون‌ها انسان گردید. با درخواست مسئولین بهداشتی کشور از مصرف سبزیجات جلو‌گیری به‌عمل آمد و متعاقب آن میلیون‌ها ریال خسارت به اقتصاد کشور وارد شد. بحث. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که هر چند اقدامات مسئولین بهداشت و درمان نگرانی زیادی را به‌ دنبال داشت و در مواردی باعث ضرر و زیان اقتصادی گردید؛ ولی با این حال، وجود سیستم هوشمند وزارت بهداشت و شبکه‌های بهداشتی آن توانست با وجود روند رو ‌به تزاید بیماری طی چند هفته، به‌موقع فاز اول اپیدمی را کنترل نماید تا از بروز تلفات جانی گسترده جلوگیری گردد. 

کلیدواژه‌ها