بررسی فراوانی عفونت روده‌ای تا یک ماه بعد از زلزله بم در سال 1382

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. ایران یک کشور زلزله ‌ خیز می‌باشد ، زلزله اخیر بم 90 درصد تخریب و حدود 35000 کشته برجای گذاشت . با توجه به اهمیت عفونت‌های روده‌ای بعد از زلزله این مطالعه انجام گرفت . روش ها. این بررسی یک مطالعه توصیفی از نوع Descriptive study است که در منطقه زلزله‌زده بم انجام شد و آمار بیماران مبتلا به عفونت‌های روده‌ای از پرونده‌های مراکز درمانی منطقه، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها. عفونت‌های روده ‌ ای بعد از عفونت‌های تنفسی یکی از شایع‌ترین علل بیماری‌های عفونی بود. درطی این مطالعه 738 نفر به‌علت عفونت گوارشی بررسی شدند . بروز عفونت‌های روده‌ای 82 نفر به ازای هر ده هزار نفر جمعیت در طی یک ماه بود. 676 نفر از افراد به اسهال آبکی و 62 نفر به اسهال خونی مبتلا شده بودند . هیچ مورد ی از ابتلا به وبا گزارش نشد. نتیجه گیری. با توجه به این‌که در مواقع بحران تامین آب و غذای بهداشتـی سالم با مشکل مواجه می‌شود و زمینه برای شیوع عفونت‌های گوارشی مساعد می‌گردد. درچنین شرا ی طی توصیه می‌شود ، جهت تأمین آب آشامیدنی سالم و غذای بهداشتی هرچه سریع‌تر بعد از بحران اقدام شود و به فکر تهیه آزمایشگاه‌های سیّار تشخیص سریع عفونت‌های رود‌ ه‌‌ ای باشند تا بعد از بحران بتوان اپیدمی بیماری‌های عفونی را سریعاً تشخیص و پیشگیری نمود.

کلیدواژه‌ها