استفاده از نور خورشید جهت گندزدایی آب آشامیدنی برای مناطق غیرشهری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. فرآیند گندزدایی آب با نور خورشید ( SODIS ) تکنیک ساده‌ای جهت بهبود کیفیت میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی است که با بهره گرفتن از اشعه خورشید برای تخریب میکروارگانی س م ‌ های بیماری‌زا از ایجاد بیماری‌های ناشی از آب جلوگیری می‌کن د. این تکنیک برای تصفیه میزان‌های کم آب مناسب می‌باشد . برای این کار ب طری‌های شفاف پلاستیکی را با آب آلوده پر کرده و به مدت حداقل یک ساعت در معرض نور خورشید قرار می‌دهند . چنانچه جنس ظرف شفاف باشد از طریق دو مکانی س م پرتوتابی با امواج پلی ‌ کروماتیک و افزایش دما گندزدایی آب را تا تامین استانداردهای شرب به انجام می‌رساند. البته ا گر دمای آب از 50 درجه بالاتر رود فرآیند گندزدایی سه مرتبه سریع‌تر انجام خواهد شد . مواد و روش‌کار. دو نمونه ظرف پلاستیکی با درصد عبور نور فرابنفش برابر 1/0 و 8/0 درصد برای تحقیق انتخاب شد و مطابق دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی در روش SODIS ، گندزدایی یک نمونه آب آلوده سطحی به‌کار گرفته شد. بررسی کیفیت میکروبیولوژی آب قبل و بعد از قرار گرفتن در تابش مستقیم آفتاب از طریق تست تخمیر چند لوله‌ای (5 لوله ‌ ای) بررسی کلی فرم‌های مدفوعی مطابق با دستورالعمل کتاب روش‌های استاندارد بوده است. نتایج. انجام گندزدایی آب ‌ های آلوده در صورت استفاده از ظروف پلاستیکی قابل دسترس که نسبت به نور فرابنفش (نور 254 نانومتر) تقریبا غیرشفاف هستند طی 6 ساعت تماس در دمای 5/39 درجه سانتی‌گراد تا حدود 9/99 درصد (سه لگاریتم ) امکان‌پذیر می‌باشد. این ظروف البته نسبت به عبور امواج با طول موج‌های بالاتر فرابنفش نسبتاً شفاف محسوب می‌شوند. بحث. اجرای تکنیک ساده و کم‌خرج SODIS که به‌علت مشکلات عدیده اتخاذ روش‌های گندزدایی و سرعت عملکرد در مناطق غیرشهری پیشنهاد شده است، خود به‌علت نیاز به ظروف PET که دارای شفافیت زیاد باشند، گاه مسئله‌آفرین می‌باشد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می‌توان اطمینان داد که با به‌کارگیری سایر ظروف پلاستیکی که نسبتاً شفاف باشند، مشروط بر این‌که دمای آب حدود 40 درجه سانتی‌گراد باشد نیز اهداف SODIS قابل حصول می‌باشد. بدین ترتیب به‌کارگیری این ظروف که در همه مکان‌ها قابل دسترس هستند در فصول گرم سال در کشور قابل توجیه خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها