نویسنده = حسن توکلی
مقایسه اثر حفاظتی فلز آلومینیوم در دو حالت ورقه و شبکه در برابر تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس انتخابی 900 مگاهرتز

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 309-315

غلامحسین پورتقی؛ مهدی کرابی؛ حسن توکلی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ اصغر قهری


ضرورت های طراحی و تأسیس اورﮊانس بر اساس پروتکل‌های درمانی مصدومین هسته‌ای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 119-125

حسن توکلی؛ سید محمد مهدی مدرسی


بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بهداشت و درمان برای مقابله پزشکی موثر با مصدومیت‌های هسته‌ای

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 209-216

حسن توکلی؛ سید مهدی مدرسی؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی