نویسنده = خدایی، ناصر
اثر ابیدوکسایم در مهار یا بازگرداندن تغییرات ناشی از پاراکسون بر تکانه های عضلانی از تحریک الکتریکی عصب عضله دوسر گردن جوجه

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1383، صفحه 167-175

ناصر خدایی؛ غلامرضا پورحیدری؛ علیرضا شهریاری؛ منیژه رمضانی؛ علی نوروززاده؛ علی خوش‌باطن


پاسخ انقباضی عضله مخطط به پاراکسون و پرالیدوکسایم: معرفی یک روش غیرآنزیمی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383، صفحه 1-6

غلامرضا پورحیدری؛ ناصر خدایی؛ علیرضا شهریاری؛ هدایت صحرایی؛ علی نوروززاده؛ مهدی صابری؛ ژیلا پیرزاده جهرمی؛ علی خوش باطن