کلیدواژه‌ها = آمادگی
تبیین ابعاد و مؤلفه‌های تمرین بیمارستانی به منظور آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1739-1751

10.30491/jmm.2023.1006269.0

فرشته عباسپور؛ روح الله زابلی؛ علی نصیری؛ محمدکریم بهادری


ابزارهای سنجش آمادگی بیمارستان‌‌‌ها برای مقابله با بیماری کووید-19: یک مطالعه مروری

دوره 23، شماره 8، مهر و آبان 1400، صفحه 627-636

10.30491/JMM.23.8.627

حانیه سادات سجادی؛ مریم تاجور؛ علی اکبری ساری؛ ابراهیم جعفری پویان؛ الهام احسانی چیمه


بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید-19

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 553-561

10.30491/JMM.22.6.553

معین خورسند چوبدار؛ محبعلی رهدار


راهبردهای مدیریتی جهت کنترل بحران بیماری کووید-19 در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 616-622

10.30491/JMM.22.6.616

بهشته جبلی؛ محمد ورهرام؛ مسعود سلطانی فرد رازلیقی؛ مژگان پالیزدار؛ الهام قازانچایی


تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 567-584

علیرضا محمدی نامقی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان‌های جنوب شرق ایران و آگاهی مدیران آن در مواجهه با بلایای طبیعی، در سال 1396

دوره 21، شماره 5، مهر و آبان 1398، صفحه 538-546

محمد علی جهانی؛ حمیدرضا بزی؛ حکیمه مهدی زاده؛ قهرمان محمودی


بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان مرکزی در حوادث بیولوژیک؛ طی سال 1395

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 169-175

بهروز ایران نژاد؛ مهدی صفرآبادی


بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های شهر تهران در مواجهه با حوادث غیر مترقبه

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 103-111

روح ا... زابلی؛ شهرام توفیقی؛ احمد عامریون؛ حمید مقدسی