دوره و شماره: دوره 23، شماره 10 - شماره پیاپی 107، آذر و دی 1400 

پژوهشی اصیل

عوامل خطرساز مرتبط با زانو درد در نیروهای پایور مذکر نظامی: یک مطالعه مورد شاهدی

صفحه 764-774

10.30491/JMM.23.10.764

منیره متقی؛ احمدرضا عسکری آشتیانی؛ مهسا افرند؛ علی غنجال


ارزیابی تاثیر جاذب های مختلف بر کاهش صدا در نفربرهای زرهی

صفحه 783-791

10.30491/JMM.23.10.783

غلامحسین پورتقی؛ رضا اسمعیلی؛ مسعود مصیبی؛ موسی جباری؛ حمید سعیدنیا


نقش میانجی احساس شادکامی در رابطه بین رهبری کوانتومی و سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی آجا

صفحه 802-811

10.30491/JMM.23.10.802

ذکریا احمدیان؛ آرمین زارعیان؛ محمد عزیزی؛ پیمان جهانداری؛ ساناز زرگربالای جمع؛ حمیدرضا گنجی زاده


پژوهشی اصیل

مهارت خلاقیت در دانشجویان دانشکده پرستاری منتخب نظامی

صفحه 820-828

10.30491/JMM.23.10.820

فهیمه عابدینی؛ لیلا کلهر؛ جمیله مختاری نوری؛ محسن ملاهادی؛ یاسر سعید