کلیدواژه‌ها = آموزش
بررسی تأثیر آموزش دگرامدادی در بحران بر دانش، نگرش و عملکرد سربازان

دوره 23، شماره 11، بهمن و اسفند 1400، صفحه 851-860

10.30491/JMM.23.11.851

زهرا چگنی؛ شهلا علیاری؛ امیر حسین پیشگویی؛ مرتضی سراهنگ


تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی معنوی بر شایستگی منتورینگ معنوی افسران جنگ نرم

دوره 23، شماره 4، خرداد و تیر 1400، صفحه 303-310

10.30491/JMM.23.4.303

مینو اسدزندی؛ لیلا لطفیان؛ سید مجید حسینی؛ حسن ابوالقاسمی


بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر شجاعت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی مشهد

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 410-417

معصومه حسینی یزدان اباد سفلی؛ منیره عبادی؛ زهرا فارسی


عوامل موثر در ارزشیابی اساتید آموزشی با روش سیستماتیک و دلفی در یک دانشگاه نظامی در تهران

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 251-261

مریم یعقوبی؛ محمد سلیمی؛ مازیار کرمعلی؛ الهام احسانی چیمه


تاثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازه‌کار نظامی- کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 626-634

امین امینی؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ مرتضی ناجی


تأثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 519-526

اسماعیل یاسی؛ محسن صفاری؛ محمد قاسمی؛ محمد غلامی فشارکی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


آسیب شناسی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی از دیدگاه متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات: یک مطالعه تحلیل مضمون

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 595-606

شیرزاد رضوی زاده؛ اکرم پرنده؛ فاطمه رحمتی نجار کلائی


تأثیر آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر آگاهی سربازان وظیفه در مورد بیماری مننژیت

دوره 17، شماره 3، آذر و دی 1394، صفحه 181-186

پوریا شورشی؛ هادی احمدی چناری؛ محمد احمدی؛ علی اصغر جسمی


تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از لِیشمانیوز جلدی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 231-236

ندا معتمدی؛ سید حسین حجازی؛ سید محمد مهدی هزاوه ئی؛ احمدرضا زمانی؛ صدیقه صابری؛ عزت ا... رحیمی


بررسی اثر آموزش چهره به چهره و جزوه بر آگاهی و نگرش بالغین

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 57-65

غلامعلی قربانی؛ رضا رنجبر؛ مرتضی ایزدی؛ علی‌اکبر اصفهانی