کلیدواژه‌ها = بیمارستان نظامی
چالش های مدیریت پرستاری در مواجهه با کووید-19 در بیمارستان های نظامی: یک مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 8، آذر و دی 1401، صفحه 1529-1538

10.30491/JMM.24.8.1529

سمیه آزرمی؛ سید امیرحسین پیشگویی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ علی مرادی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ فرشید الازمنی نوده


تببین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های نظامی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1057-1067

10.30491/JMM.24.1.1057

سمیه آزرمی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ سید امیر حسین پیشگویی؛ حمیدرضا خانکه؛ سید ضیاء هجری پور


عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده انگیزش شغلی در پرستاران نظامی: یک مطالعه کیفی

دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400، صفحه 262-273

10.30491/JMM.23.3.262

عسگر چوبداری؛ اسفندیار آزاد؛ محمدحسین ضرغامی


رضایت‌مندی بیماران مبتلا به کووید-19 از خدمات ارائه شده در نقاهتگاه هزار تختخوابی بیمارستان بقیه الله اعظم(عج) در سال 1399: یک مطالعه مقطعی

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1199-1208

10.30491/JMM.22.12.1199

محسن عباسی فرج زاده؛ حسین باباتبار درزی؛ علیرضا شهریاری؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ علی علی اکبر اصفهانی؛ محمد صادق باقری باغدشت؛ میلاد اصغردوست رضایی؛ علی رحمانی؛ امیر واحدیان عظیمی؛ لیلا کریمی


شناسایی مولفه‌های ریسک امنیت اطلاعات در بیمارستان‌های نظامی در ایران

دوره 22، شماره 10، آذر و دی 1399، صفحه 1054-1064

10.30491/JMM.22.10.1054

مریم یعقوبی؛ پارسا بیات؛ اکرم پرنده؛ سید مرتضی حسینی شکوه


استانداردسازی و اعتباریابی ابزار تاب آوری سازمانی در بیمارستان های نظامی

دوره 22، شماره 7، مهر و آبان 1399، صفحه 719-727

10.30491/JMM.22.7.6

روح اله زابلی؛ حسام سیدین؛ علی نصیری؛ زینب مالمون


تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 567-584

علیرضا محمدی نامقی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 63-72

مریم یعقوبی؛ مهیار ابراهیمی ترکی؛ محمود ثالثی؛ الهام احسانی چیمه؛ محمد کریم بهادری


پیش‌بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 500-508

مرتضی عصاری؛ محمدکریم بهادری؛ خلیل علیمحمدزاده


برنامه اعتباربخشی بیمارستانی و اثربخشی آن در ارزیابی بیمارستان های نظامی

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 242-243

احسان تیمورزاده؛ منصور بابایی


بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 255-264

سحر ملایی؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


طرح تحول نظام سلامت ایران: چالشی برای بیمارستان‌های نظامی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-2

علیرضا جلالی فراهانی؛ حسین صمدی‌نیا؛ نورالدین دوپیکر؛ مهدی آذرآبادی


بررسی مخاطرات شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراقبت بهداشتی شاغل در بیمارستانهای نظامی سال 95-96

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 56-64

احتشام قهرمانی؛ اکرم پرنده؛ زهره وفادار؛ عباس عبادی


بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک با نوآوری و بهره وری مدیران سطوح مختلف در یک بیمارستان نظامی

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 588-594

مریم یعقوبی؛ احسان تیمورزاده؛ محمود ثالثی؛ محمدرضا توکلی


بررسی مهارت های مدیریت زمان در بین مدیران بیمارستان های نظامی و غیر نظامی

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 347-353

محمدکریم بهادری؛ مهدی رعد آبادی؛ محمود ثالثی؛ احمد عامریون؛ امین حجتی دانا؛ احسان تیمورزاده


بررسی میزان کیفیت خدمات درمانی یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 225-229

علی ایوبیان؛ نورالدین دوپیکر؛ پریسا مهدی زاده؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ مرتضی ایزدی


طول مدت بستری پرسنل نظامی در بخش روانپزشکی بیمارستان ‏بقیه‌اله‌‌الاعظم (عج)‏

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 43-50

سیدعباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ حمیدرضا خدامی؛ شکوفه رادفر؛ مصطفی نادری؛ حسین کچویی