دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 40، خرداد و تیر 1389 
مقایسه تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر مهارت های بالینی پرستاران

صفحه 71-74

عباس عبادی؛ شهلا یوسفی گشتاسب؛ مرتضی خاقانی زاده؛ سید محمد جواد حسینی؛ افسانه رئیسی فر؛ معصومه معصومی؛ فاطمه محمود زاده؛ محسن ملاهادی


مروری

ارزیابی پایان نامه‌ های فارغ‌التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش

صفحه 75-79

غلام حسین علیشیری؛ فرهاد فخر جهانی؛ حمید رخساری زاده؛ سیدمحمد میری؛ محمد تقی حلی ساز؛ سیدمرتضی حسینی


پژوهشی اصیل

مقایسه چهار برنامه حرکت درمانی، ماساژدرمانی، مکانوتراپی و ترکیبی روی عضلات روتاتور کاف مبتلایان به سندروم گیرافتادگی شانه

صفحه 81-88

اسماعیل علی بخشی؛ مسعود گلپایگانی؛ مریم کاظمی پور؛ کیوان ملانوروزی؛ محمد پرستش


همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی

صفحه 89-92

سهیل نجفی مهری؛ مجید صادقیان؛ علی طیبی؛ علی اکبر کریمی ز ارچی؛ علیرضا عسگری


عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی

صفحه 93-99

غلامعلی طبرسا؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ حمید رضا اسمعیلی گیوی


میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات

صفحه 101-105

مهدی ابراهیم نیا؛ احمد عامریون؛ مهدی عزیزآبادی فراهانی؛ حمید رضا خدامی ویشته


عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی

صفحه 107-110

شهرام توفیقی؛ نصرا... فتحیان؛ اردوان میرزایی؛ احسان تیمورزاده


تاثیر لباس محافظتی شیمیایی بر میزان شاخص تنش فیزیولوژیک

صفحه 111-115

سهیل نجفی مهری؛ مجید نجفی کلیانی؛ عباس عبادی؛ محمدعلی خوشنویس؛ حسنعلی محبی