دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 17، مهر و آبان 1383 

پژوهشی اصیل

بررسی میزان صدمات ناشی از برخورد با مین از سال 1375 الی 1380 در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج

صفحه 153-158

نجم‏الدین مولانائی؛ عزت ا... رحیمی؛ فاتح مفاخری؛ سیروس شهسواری


بررسی وضعیت گندزدایی آب آشامیدنی در پادگان های سپاه

صفحه 159-165

حسین معصوم بیگی؛ علی اکبر کریمی زارچی


اثر ابیدوکسایم در مهار یا بازگرداندن تغییرات ناشی از پاراکسون بر تکانه های عضلانی از تحریک الکتریکی عصب عضله دوسر گردن جوجه

صفحه 167-175

ناصر خدایی؛ غلامرضا پورحیدری؛ علیرضا شهریاری؛ منیژه رمضانی؛ علی نوروززاده؛ علی خوش‌باطن


بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران با ضایعات ریوی مزمن ناشی از عوامل شیمیایی (سولفورموستارد) و غیر شیمیایی

صفحه 181-186

یونس پناهی؛ مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ مجتبی مجتهدزاده؛ رضا سرهنگ نژاد؛ عباس برخورداری


بررسی وضعیت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در یگان های صعود کننده به قله سبلان

صفحه 195-200

نعمت‌ا... اسمی؛ علی مهرابی توانا؛ قاسمعلی عمرانی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ مهدی خوبدل؛ فهیمه فلاح؛ فیروز ولیپور