کلیدواژه‌ها = اعتبار
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس علائم صدمه اخلاقی در یک واحد نظامی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1960-1972

10.30491/jmm.2023.1006466.1050

فرزین باقری شیخانگفشه؛ علی فتحی آشتیانی


اعتبارسنجی و بازنگری بخش بیماری‌های اعصاب و روان آیین‌نامه معافیت پزشکی مشمولان وظیفه عمومی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1690-1700

10.30491/jmm.2023.1001199

محمدرضا ابراهیمی؛ فرهاد آوخ؛ ارسیا تقوا؛ زهرا فارسی؛ لیلا گنابادی نژاد


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی در نیروهای نظامی

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 17-23

غلامرضا میرزائی؛ حسنعلی مهرابی؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ علی فتحی آشتیانی