نویسنده = پیشگویی، امیرحسین
چالش های مدیریت پرستاری در مواجهه با کووید-19 در بیمارستان های نظامی: یک مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 8، آذر و دی 1401، صفحه 1529-1538

10.30491/JMM.24.8.1529

سمیه آزرمی؛ سید امیرحسین پیشگویی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ علی مرادی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ فرشید الازمنی نوده


مقایسه استرس و فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های بیماران مبتلا به کووید-19 و غیرکووید-19 در بیمارستان های تابعه آجا

دوره 24، شماره 4، خرداد و تیر 1401، صفحه 1221-1230

10.30491/JMM.24.4.1221

فاطمه قویدل؛ امیرحسین پیشگویی؛ فائضه بنی یعقوبی؛ علی مرادی؛ فرشید الازمنی نوده


تببین راهکارهای ارتقای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان های نظامی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1057-1067

10.30491/JMM.24.1.1057

سمیه آزرمی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ سید امیر حسین پیشگویی؛ حمیدرضا خانکه؛ سید ضیاء هجری پور


بررسی تأثیر آموزش دگرامدادی در بحران بر دانش، نگرش و عملکرد سربازان

دوره 23، شماره 11، بهمن و اسفند 1400، صفحه 851-860

10.30491/JMM.23.11.851

زهرا چگنی؛ شهلا علیاری؛ امیر حسین پیشگویی؛ مرتضی سراهنگ


بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی سازگاری Roy بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانگی بیماران روان

دوره 22، شماره 5، مرداد و شهریور 1399، صفحه 431-440

10.30491/JMM.22.5.431

فاطمه سلطان نژاد؛ سیدامیرحسین پیشگویی؛ سحر نظام الاسلامی


بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب ارتش

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 290-298

سید امیرحسین پیشگویی؛ محبوبه ضیاء خدادادیان؛ خدیجه اکبری


طراحی و ساخت کیف کمک‌های اولیه خود امدادی نیروهای پیاده نظام:‌ مطالعه هیبرید

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 364-370

منوچهر هاشم زاده؛ محمد مهدی سالاری؛ امیر حسین پیشگوئی؛ عباس عبادی؛ پیام عباسی