نویسنده = درخشانی، فاطمه
مروری بر اثرات احتمالی کورکومین در درمان بیماری کووید-19

دوره 22، شماره 11، آذر و دی 1399، صفحه 1171-1185

10.30491/JMM.22.11.1171

امیر واحدیان عظیمی؛ سید رضا حسینی؛ فرشید رحیمی بشر؛ امیرحسین صاحبکار


بررسی تغییرات بطن راست بوسیله اکوکاردیوگرافی در افراد نظامی شرکت کننده در تمرینات ورزشی استقامتی یا قدرتی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1399، صفحه 273-280

10.30491/JMM.22.3.273

مریم مشکانی فراهانی؛ مظفر شیردل؛ وحید سبحانی؛ محسن صادقی قهرودی؛ منیژه فلاح


تغییر زبان مجلات پزشکی از فارسی به انگلیسی با هدف اخذ نمایه: خوب یا بد!

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 311-312

علیرضا جلالی فراهانی؛ سید رضا حسینی ذیجود


مقایسه سطح سرمی آنتی تیروئید پراکسیداز در افراد سالم و بیماران مبتلا به افسردگی- مطالعه مورد شاهدی

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 243-250

محبوبه سادات حسینی؛ شکوفه رادفر؛ حمید قبادی پور؛ مجید رمضانی


آمادگی کامل رزم و مولفه های آن در جنگ و صلح- مطالعه مروری

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 589-600

غلامحسین علیشیری؛ ابوالفضل شکیبایی؛ محمدکریم بهادری؛ سید رضا حسینی ذیجود


بررسی پایش همودینامیک بیماران مولتیپل تروما بوسیله سونوگرافی در اورژانس

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 609-617

حجت درخشانفر؛ مجید شجاعی؛ علیرضا مجیدی؛ زینت السادات دهقان


مقایسه کیفیت زندگی و کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو با و بدون هایپوگنادیسم: مطالعه مورد-شاهد

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 618-625

محبوبه سادات حسینی؛ ناهید خلیلی؛ یونس پناهی؛ سید علی موسوی؛ مجید رمضانی


بررسی میزان بروز DIC-like syndrome و تاثیر آن بر مورتالیتی و روزهای بستری در بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 92-96

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 325-332

میرمحمد میری؛ رفیده فلاحی نژاد قاجاری؛ رضا گوهرانی؛ محمد سیستانی زاد؛ مهران کوچک


یادگیری خدمات محور در پرستاری: یک تحلیل مفهوم تکاملی راجرز (مطالعه مروری)

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 532-543

فرشید رحیمی بشر؛ سید مصطفی حسینی؛ مرتضی خاقانی‌زاده؛ امیر واحدیان عظیمی


تعیین عوامل تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت: مطالعه موردی در استان گیلان در سال 1395

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 616-623

محمدکریم بهادری؛ فردین مهرابیان؛ احسان تیموزاده؛ رامین روانگرد؛ مریم یعقوبی؛ سید مصطفی حسینی


بررسی شیوع کمبود ویتامین D و اثرات آن بر عملکرد افراد نظامی– مطالعه مروری

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 410-422

فاطمه درخشانی؛ سید مصطفی حسینی


چگونه داور حرفه ای مقالات برای مجلات پزشکی باشیم- مطالعه مروری

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 290-298

میرمحمد میری؛ سید رضا حسینی ذیجود


مقایسه میزان سلامت روانی دانشجویان پزشکی و مهندسی در ایران در سالهای 1394و 1393

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 360-366

میرمحمد میری؛ سید مصطفی حسینی؛ هما مذهبدار قشقایی