نویسنده = ثقفی‌نیا، مسعود
مقایسه نتایج اعمال جراحی هرنی دیسک کمری در بیماران نظامی و غیرنظامی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 285-290

غلامرضا فرزانگان؛ حسنعلی محبی؛ مسعود ثقفی‌نیا؛ یداله رضایی؛ یاشار محرم‌زاد


بررسی وضعیت امداد و انتقال در مصدومین زلزله بم که در نقاهتگاه بقیه‌ا...«عج» و چند بیمارستان تهران بستری بودند

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 225-230

صدیقه میرهاشمی؛ سیدامیرحسین میرهاشمی؛ علی غنجال؛ حسنعلی محبی؛ عبدالرضا دلاوری؛ مسعود ثقفی‌نیا؛ علی کبیر


بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1382، صفحه 259-268

حسن عراقی‌زاده؛ مسعود ثقفی‌نیا؛ وحید انتظاری