نویسنده = اسفندیار آزادمرزآبادی
بررسی عوامل استرس‌زای نظامی‌گری در کارکنان نظامی

دوره 24، شماره 5، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1310-1318

10.30491/JMM.24.5.1310

اسفندیار آزاد؛ علی ندائی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افکار خودکشی سربازان وظیفه

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 499-507

10.30491/JMM.23.6.499

محمد رستمی؛ اسفندیار آزاد؛ فاطمه رحمتی


عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده انگیزش شغلی در پرستاران نظامی: یک مطالعه کیفی

دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400، صفحه 262-273

10.30491/JMM.23.3.262

عسگر چوبداری؛ اسفندیار آزاد؛ محمدحسین ضرغامی


تدوین شاخص‌های عینی و رفتاری در سنجش استرس

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 32-43

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ محمدحسین ضرغامی؛ ابوالفضل زارعی


آسیب‌شناسی روانی و عوارض روانی ناشی از مشاغل نیروهای نظامی دریایی: یک مطالعه کیفی

دوره 19، شماره 1، خرداد و تیر 1396، صفحه 72-83

رضا سلطانی شال؛ اسفندیار آزاد مرزابادی؛ محسن اسکندری


رابطه سلامت جسمی، روانی و معنویت با خودکارآمدی در کارکنان نظامی

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 217-223

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ جعفر انیسی؛ روح اله زمانی نسب


نقش معنویت سازمانی در استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداری بیمارستان بقیه الله و بررسی راهکارهای ارتقاء معنویت آنان

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 147-153

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ مجید پورخلیل؛ سید مرتضی هاشمی زاده؛ پریا شکوهی


ارزیابی بالینی ارتوپدی و توان‌بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 229-234

حسن خانی؛ اسفندیار آزادمرزآبادی؛ محمد حسین کریمی نسب؛ رویا جاجوندیان؛ حمید طیبی فرد؛ سیمین جوهری نیا