نویسنده = شروین آثاری
طول مدت بستری پرسنل نظامی در بخش روانپزشکی بیمارستان ‏بقیه‌اله‌‌الاعظم (عج)‏

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 43-50

سیدعباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ حمیدرضا خدامی؛ شکوفه رادفر؛ مصطفی نادری؛ حسین کچویی


فراوانی مصرف سیگار و ارتباط آن با یافته‌های ریوی در برونشیولیت مزمن ناشی از گاز خردل

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 241-248

مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ شروین آثاری؛ حمیدرضا خدامی‌ویشته؛ یدا... قضاوی


بررسی عوارض جانبی دوز کم و طولانی مدت اریترومایسین در درمان ضایعات مزمن ریوی ناشی از گاز خردل

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 291-296

یونس پناهی؛ مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ حمیدرضا سعیدفر؛ شروین آثاری


میزان شیوع انگلهای روده‌ای در پرسنل نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال 1385

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 197-203

علی اکبر اصفهانی؛ غلامعلی قربانی؛ شروین آثاری


متغیرهای مرتبط به خودکشی در جانبازان متوفی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 143-148

سید عباس تولایی؛ مصطفی قانعی؛ شروین آثاری؛ محمد لرگرد دزفولی ن‍ژاد؛ مهدی حبیبی


ترخیص با رضایت شخصی از بخش روانپزشکی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 24-30

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ حمیدرضا خدامی؛ یدالله سیاوش وهابی؛ سیما نوحی؛ شکوفه رادفر


کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مبتلایان به برونشیولیت ناشی از مواجهۀ شیمیایی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 313-320

سیدعباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ مهدی عزیزآبادیفراهانی؛ یونس پناهی؛ فرشید علاءالدینی؛ مصطفی قانعی؛ غلامرضا کرمی


علل مراجعه به مرکز درمانی طی دوره آموزش رزمی

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 187-192

مرتضی جان نثاری؛ شروین آثاری؛ محمد صادقی؛ حسنعلی محبی


بررسی رابطه علت و زمان مرگ با انواع مجروحیت در جانبازان

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 211-217

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ سیما نوحی؛ مصطفی قانعی


آیا سابقه مجروحیت جنگی می‌تواند عامل خطرساز ابتلا به هپاتیت D در مبتلایان به هپاتیت B باشد؟

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 95-99

سیدمؤید علویان؛ حسن منظوری جویباری؛ شروین آثاری؛ مریم مغانی لنکرانی


مطالعه توصیفی بستری مجدد روانپزشکی در بیمارستان‌های بقیه‌ا...«عج» و نورافشار؛ سال‌های 1380-1379

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 161-166

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ علی‌اکبر کریمی‌زارچی


الگوی مرگ و میر دیررس در جانبازان شیمیایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 233-239

مصطفی قانعی؛ شروین آثاری؛ فرشید علاء الدینی؛ عباس تولایی


مطالعه کیفیت خواب در جانبازان شیمیایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 241-248

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مصطفی نجفی؛ مهدی حبیبی؛ مصطفی قانعی