دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، خرداد و تیر 1386 
توصیف مقایسه‌ای تاثیر سلنیوم و ویتامین ‏E‏ بر زیر جمعیت‌های لنفوسیتی ‏آسیب دیده از مایکوتوکسین ‏T-2‎

صفحه 81-88

مجید ریاضی پور؛ ناصر خسروشاهی؛ محمد دهقان؛ جعفر سلیمیان؛ محمدعلی عارف پور؛ محمدعلی افشاری؛ رضا کچویی


بررسی پراکنش جغرافیایی گوسفندان آنتی بادی مثبت تب خونریزی دهنده ‏کریمه-کنگو (‏CCHF‏) در استان اصفهان در سال 1384-1383‏

صفحه 97-102

مرتضی ایزدی؛ حسن صالحی؛ صادق چینی‌کار؛ کامیار مصطفوی زاده؛ محمد درویشی؛ نعمت اله جنیدی؛ رضا رنجبر؛ فرزین خوروش؛ رامین بیدار؛ بهروز عطایی


بررسی مدیریت ایمنی در بیمارستان بقیه‌اله الاعظم(عج) در سال 1385‏

صفحه 103-111

روح اله ‏ زابلی؛ شهرام ‏ توفیقی؛ عبدالرضا دلاوری؛ صدیقه ‏ میر هاشمی


مواجهه پرستاران با خشونت فیزیکی در بیمارستانهای دانشگاه بقیه‌اله‌(عج)‌‏

صفحه 113-121

محمد قاسمی؛ مریم رضایی‏؛ علی فتحی‌آشتیانی‏؛ پروین میرزایی؛ نعمت اله جنیدی جعفری‏