دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 27، فروردین و اردیبهشت 1386 
پلی‌سومنوگرافی 31 جانباز مصدوم گازخردل با شکایت مشکل تنفسی خواب ‏در بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)‏

صفحه 7-14

جواد عاملی؛ مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ غلامرضا کرمی؛ کاظم قدوسی؛ حسین کچویی؛ علیرضا سعادت


بررسی استرس‌های شغلی گروهی از کارکنان سپاه

صفحه 15-22

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ حمید طرخورانی؛ نسرین‌ السادات امامی‌خوانساری


مطالعه قدرت تحریک‌کنندگی انتروتوکسین تیپ ‏B‏ استافیلوکوکوس اورئوس ‏بر روی سلولهای لمفوسیت موش

صفحه 23-29

عباسعلی ایمانی‌فولادی؛ مرتضی ستاری؛ زهیر محمدحسن؛ تقی عزیزی؛ مهدی مهدوی؛ نیما خرم‌آبادی؛ سیدهمایون صدرایی‏؛ سیدرضا حسینی‌دوست


بررسی فراوانی ضایعات و اقدامات درمانی در مصدومین زلزله بم ارجاع ‏شده به بیمارستانهای نظامی و غیرنظامی تهران

صفحه 31-36

حسنعلی محبی‏؛ سیدحامد حسینی؛ سیدحامد حسینی‏؛ فرزاد پناهی؛ شعبان مهرورز؛ یاشار محرم زاد؛ فرزاد پناهی‏؛ یونس پناهی؛ یاشار محرم‌زاد


مقایسه اندازه‌گیری تراکم معدنی استخوان در افراد مواجهه شده با گاز ‏سولفور موستارد و افراد نرمال

صفحه 37-41

غلامحسین علیشیری؛ مصطفی قانعی؛ لیلا زاهدی شولامی؛ نوشین بیات؛ محمدمهدی امام؛ امیر مسعود جعفری


طول مدت بستری پرسنل نظامی در بخش روانپزشکی بیمارستان ‏بقیه‌اله‌‌الاعظم (عج)‏

صفحه 43-50

سیدعباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ حمیدرضا خدامی؛ شکوفه رادفر؛ مصطفی نادری؛ حسین کچویی


بررسی اثر آموزش چهره به چهره و جزوه بر آگاهی و نگرش بالغین

صفحه 57-65

غلامعلی قربانی؛ رضا رنجبر؛ مرتضی ایزدی؛ علی‌اکبر اصفهانی


اندازه‌گیری ظرفیت کار فیزیکی نیروهای نظامی پیاده سپاه پاسداران در ‏شرایط آب و هوایی آزمایشگاهی نرمال و خیلی گرم و مرطوب

صفحه 67-72

فیروز ولی‌پور؛ علی خوانین؛ حسن اصیلیان؛ غلامحسین پورتقی؛ حسنعلی محبی؛ نعمت‌اله جنیدی؛ محمدمهدی نقی‌زاده؛ امین ممیزی؛ حامدصادق علوی