دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 16، خرداد و تیر 1383 

پژوهشی اصیل

ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی در سپاه

صفحه 77-82

علی فتحی آشتیانی؛ سید حسین سلیمی؛ زهرا کاتب؛ زهرا ثابتی؛ علی ملازمانی؛ خدابخش احمدی؛ اسفندیار آزاد


بررسی سطح آگاهی دانشجویان درجه‌داری ارتش در مورد ایدز و راه‌های انتقال آن در سال 1383 - 1382

صفحه 93-98

غلامعلی قربانی؛ علی مهرابی‌توانا؛ نعمت‌اله جنیدی؛ سهیل طالبی‌ حسینی


تعیین فراوانی هپاتیت B در خانواده افراد نظامی و غیر‌نظامی HBsAg+

صفحه 99-104

سید‌ مؤید علویان؛ سید‌ مرتضی حسینی؛ احسان فتاحی؛ علیرضا جباری


اثر ورزش بر تغییرات لاکتات خون و بزاق در مصدومین شیمیایی و افراد سالم

صفحه 111-115

علیرضا عسگری؛ حسینعلی مهرانی؛ مصطفی قانعی؛ اصغر قاسمی؛ رضا رضایی؛ روح‌ا… میری


بررسی جراحات پوست سر ناشی از قمه‌زنی و نحوه درمان آن در عاشورای سال 1382 در کربلا

صفحه 123-127

سید‌ مرتضی موسوی نائینی؛ حسنعلی محبی؛ فرزاد پناهی؛ جمال اخوان ‌مقدم


بیمارستان های صحرایی دوران جنگ علیه ایران

صفحه 143-152

علی غنجال؛ احمد عامریون؛ ناصر بهروزی نژاد؛ منیره متقی