کلیدواژه‌ها = داروسازی نظامی
رصد چالش ها و راهکارهای حوزه دارو و ملزومات پزشکی کشور

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1899-1901

10.30491/jmm.2023.1006457.1042

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سید محمد زارعی ابرقوئی


جایگاه تولید دانش بنیان در تهیه و تامین داروها و تجهیزات پزشکی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1821-1822

10.30491/jmm.2023.1006404.1005

غلامرضا پورحیدری؛ سید محمد زارعی ابرقوئی


راهکارهای توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی

دوره 24، شماره 5، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1287-1290

10.30491/JMM.24.5.1287

غلامرضا پورحیدری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سیدمحمد زارعی