کلیدواژه‌ها = بخش اورژانس
ارائه مدل آمادگی بیمارستان های کشور در برابر حوادث و تهدیدات شیمیایی: یک مطالعه کیفی

دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400، صفحه 220-227

10.30491/JMM.23.3.220

حسام سیدین؛ پریسا مرادی مجد؛ حسن باقری؛ زهرا عباسی دولت آبادی؛ علی نصیری


تبیین ابعاد و مؤلفه‌های آمادگی اورژانس بیمارستان‌های نظامی در اغتشاشات شهری

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 567-584

علیرضا محمدی نامقی؛ سیدمرتضی حسینی شکوه؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون


رابطه موفقیت احیای قلبی ریوی با زمان مراجعه بیمار به بخش اورژانس

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 21-25

امیراشکان نصیری پور؛ ایروان مسعودی اصل؛ عیسی فتحی


تاثیر‎ ‎اجرای ‏FOCUS-PDCA‏ بر عملکرد بخش‎ ‎اورژانس بیمارستان شهید محلاتی تبریز

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 277-282

اسماعیل حیدرانلو؛ مرتضی خاقانی‌زاده؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی؛ ناهید اقدسی مهرآباد؛ و همکاران