کلیدواژه‌ها = قرنیه
کاربرد سلول‌درمانی با هدف درمان آسیب‌های شیمیایی و ترومایی قرنیه

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 518-528

10.30491/JMM.23.6.518

وحید جاهد؛ سید هاشم دریاباری؛ خسرو جدیدی؛ حسین آقاملائی


بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 151-158

فریده ابوعلی؛ مصطفی نادری؛ غلامرضا کاکا؛ خسرو جدیدی؛ سید همایون صدرایی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمد حسین اسدی؛ مژگان جیحونیان؛ محمد جعفر ابراهیمیان