کلیدواژه‌ها = بتامتازون
بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 151-158

فریده ابوعلی؛ مصطفی نادری؛ غلامرضا کاکا؛ خسرو جدیدی؛ سید همایون صدرایی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمد حسین اسدی؛ مژگان جیحونیان؛ محمد جعفر ابراهیمیان


بررسی مقایسه‌ای اثربخشی کرم Unna`s Boot و بتامتازون در درمان ضایعات خارش‌دار ناشی از سولفور موستارد

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 261-266

مجید شهرتی؛ محمود الماسی؛ سید مسعود داوودی؛ سید بردیا صدر؛ سعید کشاورز؛ محمد مهدی نقی زاده؛ مهدی رفعتی