نویسنده = امینی، امین
تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای (tDCS) قشر پیش‌پیشانی جانبی خلفی (DLPFC) بر جستجوی بینایی و کارکردهای توجهی هوانوردان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1774-1786

10.30491/jmm.0621.1001208

صادق پورعلی فتیده؛ سیدمرتضی حسینی؛ امین امینی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ حسین شیروانی


طراحی دستگاه دومنظوره تردمیل و شبیه‌ساز راه رفتن ویژه جانبازان و معلولان

دوره 23، شماره 9، آذر و دی 1400، صفحه 693-701

10.30491/JMM.23.9.693

محمد معین؛ امین امینی؛ احمدرضا یوسف‌پور