نویسنده = دوپیکر، نورالدین
بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در سازمانهای بیمه‌گر: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 353-361

پریسا مهدی زاده؛ نورالدین دوپیکر؛ مهدی قائد؛ سید محسن اکبری؛ صدیقه کوهستانی


طرح تحول نظام سلامت ایران: چالشی برای بیمارستان‌های نظامی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-2

علیرضا جلالی فراهانی؛ حسین صمدی‌نیا؛ نورالدین دوپیکر؛ مهدی آذرآبادی