نویسنده = جمیله مختاری نوری
بررسی تاثیر اجرای راهبرد جستجوی قدردان بر کیفیت راه‌اندازی زودهنگام بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی باز قلب یک بیمارستان نظامی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1952-1959

10.30491/jmm.2023.1006443.1033

محمد حسین صادقی؛ جمیله مختاری نوری؛ ملیحه السادات مؤید؛ سید طیب مرادیان؛ محمد سعید غیاثی


شناخت مکانیسم های مقابله‌ای در مواجهه با عوامل استرس زا در پرسنل نظامی

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1399، صفحه 244-251

10.30491/JMM.22.3.244

محمد جعفر سپهوند؛ مهروز جوادی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ جمیله مختاری؛ سعید باباجانی وفسی


بررسی ارتباط میان مولفه های هوش هیجانی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 87-94

یاسر سعید؛ مهروز جوادی؛ جمیله مختاری نوری؛ مسعود سیرتی