نویسنده = حاجی امینی، زهرا
مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 25-30

زهرا حاجی امینی؛ ضرغام چراغعلی پور؛ اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ عباس عبادی؛ علی نوروزی کوشالی


عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با واکنش‌های هیجانی سربازان

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 211-216

زهرا حاجی امینی؛ محمد زمانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ عباس عبادی؛ فریال خمسه؛ سید حمید قریشی


عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-6

نوشین بیات؛ زهرا حاجی امینی؛ غلامحسین علیشیری؛ مهدی پایدار؛ عباس عبادی؛ اکرم پرنده