نویسنده = ایمانی فولادی، عباسعلی
تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 203-209

غلامعلی میرشفیعی؛ سید همایون صدرایی؛ حسین بهادران؛ غلامرضا کاکا؛ حسین دشت نورد؛ محمد رضا نورانی؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباسعلی ایمانی فولادی


طراحی و تعیین اعتبار کیت های تشخیصی الایزای غیرمستقیم و رقابتی برای تشخیص بروسلوز در انسان

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 51-56

رضا شاپوری؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ مهدی رهنما؛ مرتضی ایزدی


اندازه گیری مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی در یک مرکز نظامی در زمستان 1385

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 35-44

مجید ریاضی پور؛ هادی وطنی؛ حمید رضا توکلی؛ علی مهرابی توانا؛ محمد علی افشاری؛ رضا کچویی؛ زهرا متقیان؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ کاظم احمدی


بررسی ایمنی هومورال پس از واکسیناسیون بر ضد مننژیت مننگوکوکی در نیرو های مسلح

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 265-271

عباسعلی ایمانی فولادی؛ سید محمد سیادتی؛ رضا میر نژاد؛ رضا کچویی