نویسنده = جنیدی جعفری، نعمت الله
مولکولار تایپینگ ایزوله های بالینی سالمونلا اینفنتیس جدا شده در تهران

دوره 16، شماره 1، خرداد و تیر 1393، صفحه 17-22

رضا رنجبر؛ امیر میرزایی؛ نورخدا صادقی فرد؛ نعمت الله جنیدی جعفری


جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 115-118

رضا رنجبر؛ علی ناقونی؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت الله جنیدی جعفری؛ یونس پناهی


مقایسه شیوع ارگانیسمهای ایجاد کننده عفونت ادراری درجانبازان مبتلا به آسیب نخاع وبیماران دارای سوند ادراری بستری در بیمارستان الزهرای اصفهان

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 309-314

فرزین خوروش؛ سمیرا زارع فر؛ کامیار مصطفوی زاده؛ سینا مباشری زاده؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت الله جنیدی جعفری