نویسنده = مصطفی نادری
عوارض طولانی مدت ریوی در قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردستان عراق

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 37-42

زهره پورصالح؛ مصطفی قانعی؛ مصطفی نادری؛ علی امینی هرندی


بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 151-158

فریده ابوعلی؛ مصطفی نادری؛ غلامرضا کاکا؛ خسرو جدیدی؛ سید همایون صدرایی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمد حسین اسدی؛ مژگان جیحونیان؛ محمد جعفر ابراهیمیان


طول مدت بستری پرسنل نظامی در بخش روانپزشکی بیمارستان ‏بقیه‌اله‌‌الاعظم (عج)‏

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 43-50

سیدعباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ حمیدرضا خدامی؛ شکوفه رادفر؛ مصطفی نادری؛ حسین کچویی


بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به‌عنوان یک عارضه دیررس

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383، صفحه 13-18

عباس ریاضی؛ خسرو جدیدی؛ مصطفی نادری؛ علی‌اکبر کریمی‌زارچی؛ محمود بابایی