نویسنده = غلامرضا کاکا
تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 203-209

غلامعلی میرشفیعی؛ سید همایون صدرایی؛ حسین بهادران؛ غلامرضا کاکا؛ حسین دشت نورد؛ محمد رضا نورانی؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباسعلی ایمانی فولادی


بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 151-158

فریده ابوعلی؛ مصطفی نادری؛ غلامرضا کاکا؛ خسرو جدیدی؛ سید همایون صدرایی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمد حسین اسدی؛ مژگان جیحونیان؛ محمد جعفر ابراهیمیان


اثر سولفورموستارد بر سلول جامی ایلئوم موش بزرگ صحرایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 249-253

حسین بهادران؛ حسین دشت نورد؛ محمد حسین اسدی؛ حسین ایمانی؛ همایون صدرایی؛ غلامرضا کاکا؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباس محمودزاده


آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی <قسمت دوم>

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 143-150

محمدرضا نورانی؛ غلامرضا کاکا