نویسنده = دشت نورد، حسین
تاثیر سولفورموستارد بر نکروز سلول‌های اپی تلیال مجرای ادراری بافت کلیه در موش صحرایی

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 203-209

غلامعلی میرشفیعی؛ سید همایون صدرایی؛ حسین بهادران؛ غلامرضا کاکا؛ حسین دشت نورد؛ محمد رضا نورانی؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباسعلی ایمانی فولادی


اثر سولفورموستارد بر سلول جامی ایلئوم موش بزرگ صحرایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 249-253

حسین بهادران؛ حسین دشت نورد؛ محمد حسین اسدی؛ حسین ایمانی؛ همایون صدرایی؛ غلامرضا کاکا؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباس محمودزاده