نویسنده = غلامعلی قربانی
میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 97-101

احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ رضا توکلی؛ غلامعلی قربانی؛ روح الله زابلی؛ سید مرتضی حسینی شکوه


شیوع سفیلیس و کلامیدیا تراکومایتیس در سربازان

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 109-114

غلامعلی قربانی؛ هاشم محمدی؛ علی اکبر اصفهانی


شیوع انگلهای روده ای در نیروهای نظامی و ارتباط آن با نوع آب آشامیدنی

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 159-166

غلامعلی قربانی؛ مرتضی ایزدی؛ علی اکبر اصفهانی


بررسی اثر آموزش چهره به چهره و جزوه بر آگاهی و نگرش بالغین

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 57-65

غلامعلی قربانی؛ رضا رنجبر؛ مرتضی ایزدی؛ علی‌اکبر اصفهانی


میزان شیوع انگلهای روده‌ای در پرسنل نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال 1385

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 197-203

علی اکبر اصفهانی؛ غلامعلی قربانی؛ شروین آثاری


بررسی سطح آگاهی پرستاران بیمارستان بقیه ا... (عج) در مورد بیماری ایدز

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 91-96

غلامعلی قربانی؛ علی مهرابی توانا؛ رمضانعلی عطایی


بررسی مقایسه ای اثر ژل آنتی باکتریال و صابون در تأمین بهداشت دست افراد نظامی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 135-141

حسن نیکویی نژاد؛ حسین اکبری؛ سید احمد خلیفه سلطانی


نگاهی به واکسیناسیون سرخک در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 8-15

غلامعلی قربانی


بررسی صحت ادعای مدعیان مبتلا به صرع در سربازان

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 199-202

حسین کچوئی؛ غلامعلی قربانی؛ سیدحسن سعادت؛ سینا امامی‌مقدم


تحلیلی بر اپیدمی وبا در تابستان 1384 در ایران

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 177-185

رمضانعلی عطایی؛ علی مهرابی‌توانا؛ غلامعلی قربانی


بررسی سطح آگاهی دانشجویان درجه‌داری ارتش در مورد ایدز و راه‌های انتقال آن در سال 1383 - 1382

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 93-98

غلامعلی قربانی؛ علی مهرابی‌توانا؛ نعمت‌اله جنیدی؛ سهیل طالبی‌ حسینی