نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنتی بادی مطالعه سلولهای خونی و مقدار آنتی تتانوس آنتی بادی در پنج مصدوم حاد شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]

ا

 • اصفهان بررسی اپیدمیو لوژیک بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شایع در جانبازان شیمیایی استانهای کرمان و اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 189-193]
 • ایران جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 9-14]

ت

 • تتانوس مطالعه سلولهای خونی و مقدار آنتی تتانوس آنتی بادی در پنج مصدوم حاد شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]
 • تینه‌آورسیکالر بررسی اپیدمیو لوژیک بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شایع در جانبازان شیمیایی استانهای کرمان و اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 189-193]

ر

 • راه انتقال نقش سابقه مجروحیت جنگی در ابتلا به HCV در نظامیان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 183-188]

س

 • سرعت‌ هدایت‌ عصب‌ تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌ [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 103-106]
 • سلولهای خونی مطالعه سلولهای خونی و مقدار آنتی تتانوس آنتی بادی در پنج مصدوم حاد شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]
 • سولفورموستارد مطالعه سلولهای خونی و مقدار آنتی تتانوس آنتی بادی در پنج مصدوم حاد شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]
 • سولفورموستارد تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌ [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 103-106]

ع

 • عامل خطرساز جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 9-14]

ک

 • کارکنان نظامی فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 107-111]
 • کرمان بررسی اپیدمیو لوژیک بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شایع در جانبازان شیمیایی استانهای کرمان و اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 189-193]

گ

 • گاز خردل مطالعه سلولهای خونی و مقدار آنتی تتانوس آنتی بادی در پنج مصدوم حاد شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]
 • گاز خردل بررسی اپیدمیو لوژیک بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شایع در جانبازان شیمیایی استانهای کرمان و اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 189-193]
 • گال‌ بررسی‌ فراوانی‌ گال‌ در بیماران مشکوک‌ به‌ گال‌و تائید آن‌ در یگانهای‌ نیروی‌انتظامی مستقر در سراسر استانهای‌ کشور [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 195-199]

ل

 • لیشمانیوز جلدی بررسی فراوانی لیشمانیوز در یگانهای نیروی انتظامی مستقر در استانهای اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، خراسان و خوزستان در سالهای 1376 تا 1378 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 97-101]

م

 • مصدومین شیمیایی بررسی اپیدمیو لوژیک بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شایع در جانبازان شیمیایی استانهای کرمان و اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 189-193]

ن

 • ندارد ضایعات حاد نخاعی : حال و آینده [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 15-26]
 • ندارد پزشکی هوایی(قسمت چهارم) : گازهای و بخارات سمی در پرواز [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 27-34]
 • ندارد سلاحهای اورانیومی جدید تهدیدی برای انسانها و محیط زیست [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 35-41]
 • ندارد مروری بر مبارزه با حشرات و دیگر بندپایان در طول 8 سال دفاع مقدس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 43-46]
 • ندارد اثرات غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 47-53]
 • ندارد عوامل موثر در بروز تاولهای پا در پیاده رویهای طولانی : مصرف تنباکو، نژاد، نوع پا،سابقه بیماری و عوامل دیگر [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 55-64]
 • ندارد طب نظامی آلمان [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 65-72]
 • ندارد آثار بیولوژیک امواج رادیویی و مایکرویو بر انسان [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 73-79]
 • ندارد آشنایی با اینترنت و کربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی <قسمت سوم> [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 81-88]
 • ندارد بیوتروریسم: شبح جنگهای بیولوژیک [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 201-209]
 • ندارد پزشکی هوایی (قسمت ششم) : اثرات ریوی شتاب [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 211-219]
 • ندارد دیدگاه وحدت‌گرا در تشخیص اختلال استرس پس از حادثه [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 221-225]
 • ندارد مراقبت جراحی در بیمارستان ایزوله نظامی [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 227-231]
 • ندارد طب فیزیکی و توانبخشی در جنگ: تجربه تخلیه گروهی مجروحین جنگی در بوسنی [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 233-237]
 • ندارد عوامل کنترل اغتشاش: سم‌شناسی، رفع آلودگی و درمان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 239-244]
 • ندارد ارزیابی عوامل آسیب شناسی روانی و علل خودکشی در سربازان : 1989 تا 1998 [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 245-249]
 • ندارد 46 نکته بهداشتی در پیشگیری از خطرات کاربرد عوامل بیولوژیک در حملات میکروبی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 113-117]
 • ندارد اصول مداوای مصدومین عوامل بیولوژیک نظامی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 119-123]
 • ندارد پزشکی هوایی (قسمت پنجم) : شتاب و تأثیرات بیولوژیک [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 125-133]
 • ندارد ویژگیها و پیامدهای روانشناختی تهدیدات سلاحهای کشتار جمعی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 135-141]
 • ندارد سیستم های ترومایی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 143-146]
 • ندارد اثرات یک شب محرومیت از خواب بر سطوح هورمونی و کارایی عملکرد [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 147-152]
 • ندارد آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم‌ پزشکی قسمت چهارم: آموزش از راه دور [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 163-171]
 • ندارد تب هموراژیک کریمه گنگو [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 179-182]
 • نروپاتی تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌ [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 103-106]
 • نیروهای نظامی جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 9-14]
 • نیروی انتظامی بررسی فراوانی لیشمانیوز در یگانهای نیروی انتظامی مستقر در استانهای اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، خراسان و خوزستان در سالهای 1376 تا 1378 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 97-101]
 • نیروی‌ انتظامی‌ - ایران‌ بررسی‌ فراوانی‌ گال‌ در بیماران مشکوک‌ به‌ گال‌و تائید آن‌ در یگانهای‌ نیروی‌انتظامی مستقر در سراسر استانهای‌ کشور [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 195-199]
 • نیروی نظامی نقش سابقه مجروحیت جنگی در ابتلا به HCV در نظامیان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 183-188]

و

 • واکسن هپاتیت ب فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 107-111]

ه

 • هپاتیت ویروسی نقش سابقه مجروحیت جنگی در ابتلا به HCV در نظامیان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 183-188]