نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئروبیولوژی ارایه یک نرم‌افزار جدید جهت پیش‌بینی نحوه گسترش حملات بیولوژیک [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 145-149]
 • آزمون میکرونوکلئوس بررسی میزان حساسیت آزمون میکرونوکلئوس در مغز استخوان موش‌های balb/c پرتو دیده با گامای 60Co [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 71-74]
 • آسیب‌های عروقی بررسی یافته‌های رادیولوژیک آسیب‌های عروقی در مجروحین جنگی ارجاع شده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال‌های 68 ـ 1362 [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 243-246]
 • آلودگی شیمیایی بررسی مشکلات تنفسی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهرستان کاشان [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 163-168]
 • آلوژنیک مطالعه موارد اهدای خون اتولوگ به‌روش قبل از جراحی در سازمان انتقال خون تهران [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 237-242]
 • آنتی‌بیوتیک تاثیر تؤام میدان‌های مغناطیسی و چند آنتی‌بیوتیک بر رشد باکتری استافیلوکوکوس‌آرئوس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 251-255]
 • آنزیم‌های کبدی بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و C در جانبازان لشکر 27 حضرت رسول «ص» و ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 7-10]
 • آنمی‌آپلاستیک رابطه بدخیمی‌های خون و آنمی آپلاستیک و سولفورموستارد در مجروحان شیمیائی جنگ تحمیلی [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 157-161]

ا

 • اختلالات روان‌پزشکی اختلالات روان‌پزشکی ناشی از جنگ در ایران [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 257-260]
 • اختلال روان‌شناختی استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان‌شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 231-236]
 • استافیلوکوکوس آرئوس تاثیر تؤام میدان‌های مغناطیسی و چند آنتی‌بیوتیک بر رشد باکتری استافیلوکوکوس‌آرئوس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 251-255]
 • استرس اختلالات روان‌پزشکی ناشی از جنگ در ایران [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 257-260]
 • استرس یک الگوی روانشناختی از استرس‌های میدان نبرد [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 197-202]
 • استرس خلبانان استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان‌شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 231-236]
 • اقدامات اورژانس پزشکی اقدامات اولیه در مجروح سوختگی حاد [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 203-212]
 • الگوی روانشناختی یک الگوی روانشناختی از استرس‌های میدان نبرد [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 197-202]
 • امداد و نجات نقش نیروهای نظامی و بهداری رزمی در امداد و انتقال در بلایا و حوادث غیر مترقبه [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 189-195]
 • اندازه‌گیری بررسی میزان و مشخصه سر و صدای ماشین‌های تانک بر تیتان و کینوس [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 175-180]
 • اهدای خون مطالعه موارد اهدای خون اتولوگ به‌روش قبل از جراحی در سازمان انتقال خون تهران [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 237-242]

ب

 • باسیلوس آنتراسـیس تشخیص آزمایشگاهی و جنبه‌های ایمنی زیستی جنگ‌افزارهای بیولوژیک [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 273-280]
 • بدخیمی خونی رابطه بدخیمی‌های خون و آنمی آپلاستیک و سولفورموستارد در مجروحان شیمیائی جنگ تحمیلی [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 157-161]
 • برانکارد ارزیابی و مقایسه برانکاردهای متداول در بهداری سپاه با یک نوع برانکارد تاشونده [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 11-15]
 • بلایا نقش نیروهای نظامی و بهداری رزمی در امداد و انتقال در بلایا و حوادث غیر مترقبه [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 189-195]
 • بهداری در رزم نقش نیروهای نظامی و بهداری رزمی در امداد و انتقال در بلایا و حوادث غیر مترقبه [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 189-195]
 • بهداری سپاه تجربیات دارو و درمان بهداری سپاه در عملیات والفجر 4 [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 151-156]
 • بیماری بررسی وضعیت بیماری‌ها در آزادگان استان چهارمحال و بختیاری قبل و بعد از اسارت [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 169-173]
 • بیماری روماتیسمی یافته‌های بیماری‌های روماتیسمی در بین نظامیان شرکت‌کننده در جنگ خلیج‌فارس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 281-288]
 • بیوآئروسل مروری بر انتشار و زیست‌پذیری بیوآئروسل‌ها در هوا [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 181-188]
 • بیوتروریسم تشخیص آزمایشگاهی و جنبه‌های ایمنی زیستی جنگ‌افزارهای بیولوژیک [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 273-280]

پ

 • پرتو گاما بررسی میزان حساسیت آزمون میکرونوکلئوس در مغز استخوان موش‌های balb/c پرتو دیده با گامای 60Co [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 71-74]

ت

 • تب هموراژیک آیا احتمال انتقال ویروس CCHF از طریق هوا وجود دارد؟ [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 261-264]
 • تروما ارزیابی شدت آسیب در بیماران ترومائی مــرکز پزشکی الزهرا (س) [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 247-250]
 • تیپ شخصیتی رابطه مدت حضور در جبهه و تیپ شخصیتی با سطح بهداشت روانی در نزاجا [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 81-85]

ج

 • جانباز شیمیایی بررسی مشکلات تنفسی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهرستان کاشان [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 163-168]
 • جنــگ بیــورلوژیک تشخیص آزمایشگاهی و جنبه‌های ایمنی زیستی جنگ‌افزارهای بیولوژیک [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 273-280]
 • جنگ خلیج‌فارس یافته‌های بیماری‌های روماتیسمی در بین نظامیان شرکت‌کننده در جنگ خلیج‌فارس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 281-288]

ح

 • حضور در جبهه رابطه مدت حضور در جبهه و تیپ شخصیتی با سطح بهداشت روانی در نزاجا [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 81-85]
 • حمل ارزیابی و مقایسه برانکاردهای متداول در بهداری سپاه با یک نوع برانکارد تاشونده [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 11-15]
 • حملات بیولوژیک ارایه یک نرم‌افزار جدید جهت پیش‌بینی نحوه گسترش حملات بیولوژیک [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 145-149]
 • حوادث غیر مترقبه نقش نیروهای نظامی و بهداری رزمی در امداد و انتقال در بلایا و حوادث غیر مترقبه [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 189-195]

خ

 • خون‌آلوده آیا احتمال انتقال ویروس CCHF از طریق هوا وجود دارد؟ [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 261-264]
 • خون اتولوگ مطالعه موارد اهدای خون اتولوگ به‌روش قبل از جراحی در سازمان انتقال خون تهران [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 237-242]
 • خون‌ریزی بررسی یافته‌های رادیولوژیک آسیب‌های عروقی در مجروحین جنگی ارجاع شده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال‌های 68 ـ 1362 [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 243-246]

د

 • دارو و تجهیزات پزشکی تجربیات دارو و درمان بهداری سپاه در عملیات والفجر 4 [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 151-156]
 • درمان تجربیات دارو و درمان بهداری سپاه در عملیات والفجر 4 [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 151-156]
 • دوران اسارت بررسی وضعیت بیماری‌ها در آزادگان استان چهارمحال و بختیاری قبل و بعد از اسارت [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 169-173]

ر

 • رابطه رابطه مدت حضور در جبهه و تیپ شخصیتی با سطح بهداشت روانی در نزاجا [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 81-85]
 • رادیوگرافی بررسی یافته‌های رادیولوژیک آسیب‌های عروقی در مجروحین جنگی ارجاع شده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال‌های 68 ـ 1362 [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 243-246]
 • رزمندگان بررسی وضعیت بیماری‌ها در آزادگان استان چهارمحال و بختیاری قبل و بعد از اسارت [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 169-173]

س

 • سارس بیماری سارس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 265-272]
 • سرباز یک الگوی روانشناختی از استرس‌های میدان نبرد [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 197-202]
 • سر و صدا بررسی میزان و مشخصه سر و صدای ماشین‌های تانک بر تیتان و کینوس [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 175-180]
 • سطح بهداشت روانی یگان‌های نزاجا رابطه مدت حضور در جبهه و تیپ شخصیتی با سطح بهداشت روانی در نزاجا [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 81-85]
 • سلاح شیمیایی رابطه بدخیمی‌های خون و آنمی آپلاستیک و سولفورموستارد در مجروحان شیمیائی جنگ تحمیلی [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 157-161]
 • سوختگی اقدامات اولیه در مجروح سوختگی حاد [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 203-212]
 • سیمای بالینی- مصدوم روانی – جنگ عراق علیه ایران بررسی سیمای بالینی تعدادی از مصدومین روانی ناشی از جنگ [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 225-229]

ض

 • ضایعات جنگی بررسی وضعیت بیماری‌ها در آزادگان استان چهارمحال و بختیاری قبل و بعد از اسارت [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 169-173]

ع

 • عفونت حاد تنفسی بیماری سارس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 265-272]
 • عمل جراحی مطالعه موارد اهدای خون اتولوگ به‌روش قبل از جراحی در سازمان انتقال خون تهران [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 237-242]
 • عوارض ریوی بررسی مشکلات تنفسی در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهرستان کاشان [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 163-168]

ف

 • فــرانسیسلا تـولارنسیس تشخیص آزمایشگاهی و جنبه‌های ایمنی زیستی جنگ‌افزارهای بیولوژیک [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 273-280]
 • فرسودگی شغلی استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان‌شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 231-236]

ک

 • کلستریدیم بوتولینوم تشخیص آزمایشگاهی و جنبه‌های ایمنی زیستی جنگ‌افزارهای بیولوژیک [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 273-280]
 • کنه هیالوما آیا احتمال انتقال ویروس CCHF از طریق هوا وجود دارد؟ [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 261-264]
 • کوروناویروس بیماری سارس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 265-272]

گ

 • گاز خردل رابطه بدخیمی‌های خون و آنمی آپلاستیک و سولفورموستارد در مجروحان شیمیائی جنگ تحمیلی [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 157-161]

م

 • مایع درمانی اقدامات اولیه در مجروح سوختگی حاد [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 203-212]
 • مجروح جنگی اقدامات اولیه در مجروح سوختگی حاد [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 203-212]
 • مجروحین جنگی بررسی یافته‌های رادیولوژیک آسیب‌های عروقی در مجروحین جنگی ارجاع شده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال‌های 68 ـ 1362 [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 243-246]
 • مدل‌سازی (شبیه‌سازی) ارایه یک نرم‌افزار جدید جهت پیش‌بینی نحوه گسترش حملات بیولوژیک [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 145-149]
 • مصدوم ارزیابی و مقایسه برانکاردهای متداول در بهداری سپاه با یک نوع برانکارد تاشونده [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 11-15]
 • مغزاستخوان بررسی میزان حساسیت آزمون میکرونوکلئوس در مغز استخوان موش‌های balb/c پرتو دیده با گامای 60Co [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 71-74]
 • مقیاس‌بندی ارزیابی شدت آسیب در بیماران ترومائی مــرکز پزشکی الزهرا (س) [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 247-250]
 • مقیاس شدت آسیب ارزیابی شدت آسیب در بیماران ترومائی مــرکز پزشکی الزهرا (س) [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 247-250]
 • میدان مغناطیسی تاثیر تؤام میدان‌های مغناطیسی و چند آنتی‌بیوتیک بر رشد باکتری استافیلوکوکوس‌آرئوس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 251-255]
 • میدان نبرد یک الگوی روانشناختی از استرس‌های میدان نبرد [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 197-202]

ن

 • ندارد مروری بر تجربیات بهداری سپاه در دوران دفاع مقدس :عملیات والفجر 10 [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 75-80]
 • ندارد پزشکی هوایی(قسمت هشتم): ضایعات سر و محافظت در مقابل آن [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 87-92]
 • ندارد جنبه های بهداشتی-درمانی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 93-98]
 • ندارد اهمیت بررسی‌های اپیدمیولوژیک در برخورد با حملات بیولوژیک و بیوتروریستی [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 99-102]
 • ندارد بهداشت روانی و مشاوره در نیروهای نظامی [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 103-108]
 • ندارد خصوصیات انتروتوکسین B استافیلوکوکوس اورئوس و جایگاه آن در عوامل بیولوژیک [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 109-111]
 • ندارد واکنش مناسب به حوادث شیمیایی-میکروبی-هسته‌ای:(CBR) الگویی برای بخش‌های اورژانس بیمارستانی [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 113-117]
 • ندارد نگاهی نو به طاعون در عصر حاضر [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 119-124]
 • ندارد بررسی و معرفی موارد مشکوک به تب هموراژیک کریمه کنگو در [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 1-5]
 • ندارد پزشکی هوائی (قسمت هفتم): حفاظت در مقابل شتابهای طولانی مدت [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 17-22]
 • ندارد بررسی و تحلیل وقایع بیوتروریسم اخیر سیاه‌زخم [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 23-30]
 • ندارد رادیوپروتکتورها و کاربرد آنها درپزشکی نظامی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 31-36]
 • ندارد تمارض‌ [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 37-41]
 • ندارد ارزیابی نظامیان جنگی خلیج‌فارس مبتلا به علائم نوروپاتی محیطی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 43-46]
 • ندارد در مواجهه گسترده با پرتوهای رادیواکتیو چه وقایعی را باید انتظار داشت و چه اقداماتی را باید انجام داد [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 47-55]
 • نیروهای نظامی بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و C در جانبازان لشکر 27 حضرت رسول «ص» و ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 7-10]
 • نیروی نظامی اختلالات روان‌پزشکی ناشی از جنگ در ایران [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 257-260]
 • نیروی نظامی یافته‌های بیماری‌های روماتیسمی در بین نظامیان شرکت‌کننده در جنگ خلیج‌فارس [دوره 4، شماره 4، 1381، صفحه 281-288]

و

 • والفجر 4 تجربیات دارو و درمان بهداری سپاه در عملیات والفجر 4 [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 151-156]
 • وسایل حمل و نقل بررسی میزان و مشخصه سر و صدای ماشین‌های تانک بر تیتان و کینوس [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 175-180]
 • ویرولانس مروری بر انتشار و زیست‌پذیری بیوآئروسل‌ها در هوا [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 181-188]

ه

 • هپاتیت بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و C در جانبازان لشکر 27 حضرت رسول «ص» و ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 7-10]