نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب عواقب بهداشتی کاربرد اورانیوم فقیرشده در جنگ خلیج‌فارس و شبه جزیره بالکان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 319-322]
 • آسیب‌های چشمی سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 127-134]
 • آسیب‌های ناشی از لیزر سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 127-134]
 • آغشته‌سازی به حشره‌کش یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 147-155]
 • آلودگی خارجی بدن رفع آلودگی خارجی بدن در حوادث هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 57-68]
 • آلودگی رادیواکتیو آلودگی رادیواکتیو حاصل ازحمله هسته‌ای درمنابع گیاهی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-56]
 • آلودگی گیاهی آلودگی رادیواکتیو حاصل ازحمله هسته‌ای درمنابع گیاهی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-56]
 • آمادگی هوازی تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 245-251]
 • آمپوتاسیون بررسی تأثیر زمان در ترومای عروق [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 99-103]
 • آموزش بهداشت بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-25]
 • آمیبیاز روده‌ای بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 27-31]
 • آمینوتیول‌ها محافظت پرتوی نیروهای مسلح،گذشته حال و آینده [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 69-79]
 • آنتی‌اکسیدان‌ها محافظت پرتوی نیروهای مسلح،گذشته حال و آینده [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 69-79]
 • آنتی‌بادی بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 177-181]

ا

 • اپیدمی بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 39-42]
 • اپیدمیولوژی‌ اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • اختلالات روان‌شناختی مقایسه مشکلات روان‌شناختی فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان سپاهی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 277-283]
 • استات سرب اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]
 • استرس مقایسه تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی جانبازان شیمیایی با جانبازان فیزیکی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 117-120]
 • استرس بررسی رابطه میان استرس و کارآیی مدیران پرستاری در بیمارستان‌های منتخب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-37]
 • افسردگی بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در 100 نفر از جانبازان 30 الی 70 درصد شیمیایی و غیرشیمیایی جنگ تحمیلی در تبریز [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 105-110]
 • افغانستان پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • اکسیژناز اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]
 • امداد و انتقال تجربیات امداد و انتقال بهداری سپاه در عملیات والفجر4 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 91-98]
 • انتقال هوایی انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 43-46]
 • اورانیوم فقیر شده عواقب بهداشتی کاربرد اورانیوم فقیرشده در جنگ خلیج‌فارس و شبه جزیره بالکان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 319-322]
 • ایندومتاسین اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]

ب

 • بحران تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 309-318]
 • بروسلوز بررسی میزان عود بروســلوز و کارآیی رژیم‌های درمانی مختلف در بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های شهر همدان [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 195-199]
 • برونکوسکوپ فیبراپتیک گزارش یک مورد: استفاده از تهویه جهشی میان تراشه‌ای در یک بیمار با راه هوایی و مشکل [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 323-325]
 • بم بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 259-268]
 • بهداری سپاه تجربیات امداد و انتقال بهداری سپاه در عملیات والفجر4 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 91-98]
 • بهداشت محیط بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-25]
 • بهداشت مواد غذایی بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-25]
 • بیماری‌های عفونی پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]

پ

 • پادگان‌های آموزشی بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]
 • پارانشیم ریه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]
 • پرتو عواقب بهداشتی کاربرد اورانیوم فقیرشده در جنگ خلیج‌فارس و شبه جزیره بالکان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 319-322]
 • پرتو گاما ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 121-125]
 • پرمترین یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 147-155]
 • پرونده‌نویسی بررسی نحوه پرونده‌نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 287-290]
 • پشه آنوفل مالاریا تهدید جدی برای سلامت نیرو‌های نظامی در جهان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 135-146]
 • پیشگیری سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 127-134]

ت

 • تب تیفوئید بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 39-42]
 • ترمیم عروقی بررسی تأثیر زمان در ترومای عروق [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 99-103]
 • تروما‌ اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • ترومای عروق بررسی تأثیر زمان در ترومای عروق [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 99-103]
 • تریاژ بررسی نحوه پرونده‌نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 287-290]
 • تشخیص سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 127-134]
 • تطابق مقایسه تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی جانبازان شیمیایی با جانبازان فیزیکی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 117-120]
 • توان‌بخشی‌ بررسی عوارض بی‌حرکتی درجانبازان نخاعی استان خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-5]
 • تیپ‌بندی مولکولی مروری بر روش‌های مولکولی مورد استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل میکروبی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 157-164]
 • تیم اختصاصی پزشکی هوایی انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 43-46]

ث

 • ثبت اطلاعات مجروحین بررسی نحوه پرونده‌نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 287-290]

ج

 • جانبازان مقایسه تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی جانبازان شیمیایی با جانبازان فیزیکی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 117-120]
 • جانبازان قطع‌نخاعی بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان قطع‌نخاعی استان لرستان درسال 1377 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 7-11]
 • جانباز شیمیایی بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در 100 نفر از جانبازان 30 الی 70 درصد شیمیایی و غیرشیمیایی جنگ تحمیلی در تبریز [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 105-110]
 • جانباز غیرشیمیایی بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در 100 نفر از جانبازان 30 الی 70 درصد شیمیایی و غیرشیمیایی جنگ تحمیلی در تبریز [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 105-110]
 • جنگ مقایسه تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی جانبازان شیمیایی با جانبازان فیزیکی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 117-120]
 • جنگ تحمیلی بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در 100 نفر از جانبازان 30 الی 70 درصد شیمیایی و غیرشیمیایی جنگ تحمیلی در تبریز [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 105-110]

ح

 • حمله هسته‌ای آلودگی رادیواکتیو حاصل ازحمله هسته‌ای درمنابع گیاهی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-56]
 • حوادث رانندگی اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • حوادث زندگی بررسی نقش رویدادهای استرس‌زای زندگی و روش‌های مقابله با عود PTSD در نمونه‌ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه، 1380) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 111-116]
 • حوادث هسته‌ای رفع آلودگی خارجی بدن در حوادث هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 57-68]

د

 • درجه شدت آسیب‌ اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]

ر

 • رادیونوکلئید آلودگی رادیواکتیو حاصل ازحمله هسته‌ای درمنابع گیاهی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-56]
 • راه هوایی مشکل گزارش یک مورد: استفاده از تهویه جهشی میان تراشه‌ای در یک بیمار با راه هوایی و مشکل [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 323-325]
 • رژیم های دارویی بررسی میزان عود بروســلوز و کارآیی رژیم‌های درمانی مختلف در بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های شهر همدان [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 195-199]
 • رفع آلودگی رفع آلودگی خارجی بدن در حوادث هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 57-68]
 • روش‌های مقابله‌ای بررسی نقش رویدادهای استرس‌زای زندگی و روش‌های مقابله با عود PTSD در نمونه‌ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه، 1380) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 111-116]
 • ریبوتایپینگ مروری بر روش‌های مولکولی مورد استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل میکروبی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 157-164]

ز

 • زایمان زودرس بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379 [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 269-276]
 • زلزله بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 253-258]
 • زلزله بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 259-268]

س

 • سرانجام حاملگی بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379 [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 269-276]
 • سربازان بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 177-181]
 • سرپرستار بررسی رابطه میان استرس و کارآیی مدیران پرستاری در بیمارستان‌های منتخب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-37]
 • سرخس بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 27-31]
 • سرخک بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 177-181]
 • سقط بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379 [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 269-276]
 • سل پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • سوانح پرتوی محافظت پرتوی نیروهای مسلح،گذشته حال و آینده [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 69-79]
 • سولفور موستارد بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]
 • سولفورموستارد تصفیه فاضلاب‌های آلوده به سولفورموستارد در راکتورهای بیولوژیکی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 233-238]
 • سیستم آدرنرژیک اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]

ش

 • شاخص‌های بهداشتی پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • شکستگی‌های فک و صورت بررسی علل شیوع شکستگی‌های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه‌‌ا… «عج»: یک مطالعه 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 207-210]

ض

 • ضایعات مزمن انسدادی ریه تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 183-188]
 • ضایعات نخاعی بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان قطع‌نخاعی استان لرستان درسال 1377 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 7-11]
 • ضایعه نخاعی بررسی عوارض بی‌حرکتی درجانبازان نخاعی استان خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-5]

ع

 • عدم تحرک بررسی عوارض بی‌حرکتی درجانبازان نخاعی استان خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-5]
 • علل شیوع بررسی علل شیوع شکستگی‌های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه‌‌ا… «عج»: یک مطالعه 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 207-210]
 • عملیات والفجر4 تجربیات امداد و انتقال بهداری سپاه در عملیات والفجر4 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 91-98]
 • عملیات والفجر4 بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-25]
 • عوارض جسمانی بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان قطع‌نخاعی استان لرستان درسال 1377 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 7-11]
 • عوارض گازهای شیمیایی بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379 [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 269-276]
 • عوامل بیولوژیک تغییر یافته ژنتیکی عوامل بیولوژیک تغییریافته ژنتیکی و خطرات و پیامدهای سوء آنها [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 227-232]
 • عوامل جنگ شیمیایی و راکتورهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب‌های آلوده به سولفورموستارد در راکتورهای بیولوژیکی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 233-238]
 • عود بررسی میزان عود بروســلوز و کارآیی رژیم‌های درمانی مختلف در بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های شهر همدان [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 195-199]
 • عود PTSD بررسی نقش رویدادهای استرس‌زای زندگی و روش‌های مقابله با عود PTSD در نمونه‌ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه، 1380) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 111-116]

غ

 • غذا تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 309-318]

ف

 • فجایع طبیعی بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 253-258]
 • فرزندان شهدا مقایسه مشکلات روان‌شناختی فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان سپاهی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 277-283]
 • فرزندان متوفیان مقایسه مشکلات روان‌شناختی فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان سپاهی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 277-283]

ک

 • کارآیی بررسی رابطه میان استرس و کارآیی مدیران پرستاری در بیمارستان‌های منتخب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-37]
 • کیف کمک های اولیه کیف های امداد انفرادی نظامی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 219-225]
 • کیف های امداد نظامی کیف های امداد انفرادی نظامی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 219-225]

گ

 • گاز خردل تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 183-188]
 • گال بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]

ل

 • لباس NBC تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 245-251]
 • لباس نفوذناپذیر تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 245-251]

م

 • مالاریا پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • مالاریا مالاریا تهدید جدی برای سلامت نیرو‌های نظامی در جهان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 135-146]
 • محافظ پرتو محافظت پرتوی نیروهای مسلح،گذشته حال و آینده [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 69-79]
 • مداوا سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 127-134]
 • مدل برنامه‌ریزی تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 309-318]
 • مدیر پرستاری بررسی رابطه میان استرس و کارآیی مدیران پرستاری در بیمارستان‌های منتخب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-37]
 • مدیریت بحران بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 259-268]
 • مدیریت درمان در حوادث غیر مترقبه‏‏ بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 259-268]
 • مرگ و میر مجروحین بررسی نحوه پرونده‌نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 287-290]
 • مصدومین بیولوژیک انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 43-46]
 • مطالعات مقطعی بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]
 • مطالعه مقطعی بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 27-31]
 • مغز استخوان ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 121-125]
 • مواجهه عواقب بهداشتی کاربرد اورانیوم فقیرشده در جنگ خلیج‌فارس و شبه جزیره بالکان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 319-322]
 • موش بزرگ صحرایی بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]
 • موش نژاد Balb/c ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 121-125]
 • میزان شیوع بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]
 • میزان شیوع بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 27-31]
 • میکرونوکلئوس ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 121-125]

ن

 • نظامیان بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 39-42]
 • نیرو‌های نظامی مالاریا تهدید جدی برای سلامت نیرو‌های نظامی در جهان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 135-146]
 • نیروهای نظامی بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 253-258]
 • نیروی نظامی کیف های امداد انفرادی نظامی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 219-225]

و

 • واحد بهداشت بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-25]
 • وبا پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • وزن کم زمان تولد بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379 [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 269-276]
 • وضعیت بدنی تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 183-188]

ه

 • همودینامیک تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 183-188]

ی

 • یونیفرم‌های نظامی یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 147-155]