نمایه نویسندگان

ا

 • ابتکار، معصومه واکنش متقابل از خردل و سیستم ایمنی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 51-54]
 • ابتکار، معصومه بدست آوردن مدلی برای مهار سیستم ایمنی توسط سولفور موستارد [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 79-83]
 • افشاری، محمد علی بررسی بیماریهای قارچی شایع در پرسنل نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس و دریای خزر [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 107-110]
 • اکبری، بهرام بیواندیکاتورها به عنوان دوزیمتری های پرتوی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 137-142]

ب

 • بخشنده، هومن بررسی صدمات ناشی از سلاحهای هسته ای و راههای درمان آنها [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 177-188]

پ

 • پژوهی، محمد بررسی اثرات گاز خردل بر میزان برخی هورمونها در مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 101-105]
 • پندونه، علی بدست آوردن مدلی برای مهار سیستم ایمنی توسط سولفور موستارد [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 79-83]
 • پور تقی، غلامحسین بررسی مبارزه با مالاریا در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (1367-1359) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 73-77]
 • پورحیدری، غلامرضا بررسی صدمات ناشی از سلاحهای هسته ای و راههای درمان آنها [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 177-188]
 • پورحیدری، غلامرضا سلاحهای هسته ای (2): خروجیهای مختلف [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 33-36]
 • پورمند، علی آشنایی با اینترنت و کاربردهای ان در تحقیقات علوم پزشکی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 97-100]

ج

 • جدیدی، خسرو یک مورد پیوند آلوگرافت بافت لیمبوس در یک مصدوم شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-153]
 • جهانی، محمدرضا گزارش یک مورد بیماری هیداتیدوز ملتی سیستیک کبدی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 133-135]
 • جهانی، محمدرضا بررسی بروز بیماری مالاریا در یگانهای ناجا در سال 1378 در استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 7-10]

ح

خ

 • خزائی، ایرج بررسی بروز بیماری مالاریا در یگانهای ناجا در سال 1378 در استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 7-10]
 • خوبدل، مهدی سلاحهای ژنتیکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 119-123]
 • خیر اندیش، مریم واکنش متقابل از خردل و سیستم ایمنی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 51-54]

د

 • دلدار، علی اصغر بیواندیکاتورها به عنوان دوزیمتری های پرتوی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 137-142]

ر

 • راستگو، علی رضا اثر فشار بر بدن در اعماق محتلف دریا [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 37-45]
 • رسولی، شهاب الدین یک مورد پیوند آلوگرافت بافت لیمبوس در یک مصدوم شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-153]
 • روح اللهی، قاسم گزارش یک مورد بیماری هیداتیدوز ملتی سیستیک کبدی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 133-135]

ش

 • شیخ الاسلامی، فرزانه بررسی اثرات گاز خردل بر میزان برخی هورمونها در مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 101-105]

ص

 • صادقی، محمد یک مورد پیوند آلوگرافت بافت لیمبوس در یک مصدوم شیمیایی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 151-153]
 • صفری نژاد، محمدرضا پزشکی هوایی(قسمت سوم): فزیولوژی تنفس [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 111-118]
 • صفری نژاد، محمدرضا پزشکی هوایی(قسمت دوم) : بیماری ناشی از کاهش و از بین رفتن فشار اتمسفر [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 23-31]

ع

 • عسگری، علیرضا گزارش از یک مرکز تحقیقات طب نظامی در چکسلواکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 167-176]

ک

 • کاکا، غلامرضا آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی <قسمت دوم> [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 143-150]
 • کرمی، علی روشهای نوین تشخیص سریع عوامل جنگهای بیولوژیک [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 11-17]

م

 • محمد حسن، زهیر واکنش متقابل از خردل و سیستم ایمنی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 51-54]
 • محمد حسن، زهیر بدست آوردن مدلی برای مهار سیستم ایمنی توسط سولفور موستارد [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 79-83]
 • محمدحسن، زهیر بررسی اثرات گاز خردل بر میزان برخی هورمونها در مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 101-105]
 • معصوم بیگی، حسین بهداشت آب شرب در مناطق نظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 55-64]
 • مقصودی، نادر نگاهی به برنامه دفاع شیمیایی و میکروبی وزارت دفاع آمریکا [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 19-22]
 • مهرابی توانا، علی بررسی بروز بیماری مالاریا در یگانهای ناجا در سال 1378 در استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 7-10]
 • مهرابی توانا، علی بررسی مبارزه با مالاریا در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (1367-1359) [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 73-77]
 • مهرانی، حسنعلی گزارش از یک مرکز تحقیقات طب نظامی در چکسلواکی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 167-176]
 • موسوی، سید ابولقاسم تغذیه نظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 47-50]

ن

 • نجفی پور، فرشاد تغذیه نظامی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 47-50]
 • نقی ئی، محمدرضا مرگ ناشی از هیپوناترمی در اثر مسمومیت حاد با آب در یک نیروی آموزشی نظامی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 125-131]
 • نورانی، محمدرضا آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی <قسمت دوم> [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 143-150]
 • نورانی، محمدرضا تله مدیسین در نیروهای مسلح [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 85-87]
 • نورانی، محمدرضا آشنایی با اینترنت و کاربردهای ان در تحقیقات علوم پزشکی [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 97-100]